Bandijakotaulukot

Radioamatöörien taajuudet helposti luettavina taulukoina.

160 m uudet taajuudet päivittämättä.

Lähde OH3AC:n nettisivut:
oh3ac.fi/Bandijako2017.pdf
oh3ac.fi/Banditaulukko2017.pdf