Kriisi- ja turvaviestintä TUVI: Digimodet ja X-toistimet

6m bandin Es-spektrit väliltä 51.200 … 51.800 MHz.6m bandin Es-kelin radiospektrit väliltä 51.800 … 52.400 MHz.6m bandin Es-kelin radiospektrit väliltä 52.400 … 53.000 MHz.6m bandin Es-kelin radiospektrit väliltä 53.000 … 53.600 MHz.6m bandin Es-kelin radiospektrit väliltä 53.600 … 54.000 MHz.

Yläbandi vaikuttaa ainakin täällä kuunnellen suttuisemmalta kuin 6m ala- ja keskibandit. Vertailumittaus Es-kelin päätyttyä kertoo, onko kyse paikallis- vai DX-häiriöistä.


Ensimmäinen maakunnan kriisiyhteyksiä varmistamaan tarkoitettu turvaviestintäverkon ‘aloituspaketti’ käynnistyi Outokummun Vanhankaivoksen rikastamolla 20.8.2014 kahden viikon mittaisen kokeilujakson ajaksi. Tämä 2m/6m ‘Okun simpleksiripiitteri’ oli ensimmäinen suunnitellusta kolmesta, langattomasti keskenään yhteydessä olevana verkkona toimivasta P-K maakuntatoistimesta, joiden kehitystyö perustui vapaaehtoisten ‘turvahamssien’ ryhmän vuosien ajan suorittamiin yhteyskokeisiin ja mittauksiin MPK:n ja PV:n harjoitusten puitteissa. Se toimi tavallisella kaupallisella kohtuuhintaisella neljän bandin toistinradiolla, ilman kalliita dupleksereita, normaaleilla simpleksikanavilla, tosin vielä tilapäisin ensiasennusantennein. Huolimatta vaikeasta mäkisestä metsämaastostamme, erittäin hyvän asemapaikan ja maastokelpoisen 6 m bandin mahtavan kantaman ansiosta toistinta sen parina ekana kokeiluviikkona workittiin 2 m bandilla Rääkkylää, Kiihtelystä, Lieksaa, Kolinkylää, Tohmajärveä, Tohmajärveä, Wärtsilää, Juukaa ja Kangasniemeä myöten.

Koska tämä turvaviestintäverkon simplexkoetoistimen eli tuvitoistimen eräs tehtävä on varmistaa kuntakeskusten ja viranomaisten yhteyksiä kriisitilanteissa ja viestintäkatkoksissa, kuten pitkien sähkökatkosten aikana, puhetoistin on tehty tähänastisiin ripiittereihin verrattuna kriisitilanteiden kokemattomia viestittäjiä ajatellen mahdollisimman yksinkertaiseksi käyttää. Toistin starttaa 2 m jaksollaan yksinkertaisesti PTT:tä painamalla, ilman oudolle käyttäjälle hankalia avauspiippoja.

Yhteinen 6 m simplextoistinjakso puolestaan on Es-keli- ja paikallishäiriöiden välttämiseksi laitettu aliäänellä toimivaksi, mikä sekin tarvitsee kytkeä käyttäjän radioon päälle vain kerran, jonka jälkeen workkiminen tapahtuu pelkällä PTT:llä, tarvitsematta hakea muita nappuloita. Myöskään ripiitterierotuksia ei tarvitse ohjelmoida toistimen käyttäjien radioihin, koska simppeli maakuntatoistin toimii tavallisilla ‘suorilla’ simpleksikanavilla.

Okun toistimen taajuudet ja antenni

Toistin toimi kahden viikon kokelujakson ajan, jolloin toistintaajuudet ja lähetystehot olivat 22.08.2014:

144,850 MHz simplex, teho 20 W, ei aliääntä.
51,360 MHz simplex, teho 10 W, aliääni 85,4 Hz.

Jaksot siis ovat normaaleja FM-simpleksitaajuuksia. 2 metrillä toistin käynnistyy ilman aliääntä. 6 metrillä tarvitsee radion menusta etsiä ja kytkeä lähettimelle aliääni, että toistin käynnistyy. Toistin toimii kumpaankin suuntaan, eli 2m>6m, ja 6m>2m. Kahdella rigillä tai vastaavalla X-banditoistinradiolla workkittaessa voi omaa lähetystään kuunnella samanaikaisesti tuvitoistimen toistamana. Okun koetuvitoistimessa ei ole tähänastisten toistinten tapaan päällä jäävää kantoaaltoa, vaan ainoastaan noin puolen sekunnin kantoaaltoviive.

Antennina oli aluksi V2000, jonka vahvistus on 2 metrillä käytännössä sama kun dipolilla, ja 6 metrillä pari desibelia dipolia vähemmän. Polarisaatio on kahdella metrillä vertikaali. 6 metrillä polarisaatio on viisto eli diagonaali, koska antenni on viritetty 6 metrille alaviistoa trappiradiaalia käyttäen, jolloin se vastaa 6 m bandilla L-dipolia eli monopolia. Lisäys: Viikolla saatiin toistimen 2 metrin antenniksi Aerialin nelikkovertikaali, joka nosti 2 m sinkkua noin 5…6 dB verrattuna V2000:een. Vaikutus näkyy, 2 m kuuluu nyt jopa paremmin kuin 6 m! Yhteys parani 2 metrillä mm. OH7FES kotiasemalle Lieksaan ja OH7VL/M autoon Värtsilään. Toistimella on toivottu tehokasta ympärisäteilevää vertikaaliantennia myös 6 m bandille. Ehdotuksia?

Linkkejä:

Esittelyä 2m/6m X-banditoistimen käyttämisestä: maanpuolustus.net/threads/aprs-y … ost-118219

Okun turvaviestintätoistimen ‘aloituspaketin’ laatikko tuoreeltaan asennettuna videolla: youtube.com/watch?v=GgVsyeLwEHI

Turvahamssien tapaaminen SRAL kesäleirillä 2014: maanpuolustus.net/threads/aprs-y … ost-135026

Suorituskykyisintä antennia toistimelle on etsitty rakentamalla ja mittaamalla uusia ja olemassaolevia ympärisäteileviä vertikaaleja. Tässä 2 m varveantenniehdokkaiden mittauksia: Rigien ja antennien dB-mittauksia

Tuvitoistinkeskustelua Naamakirjan turvaviestintäsivulla: facebook.com/groups/1080890 … 621923438/

T: - Juha -
IMG_3163 Rikastamon puluvintillä alhaalla Hessu Apo ja Harri (c) OH7HJ.JPG
IMG_3278 Antenni V2000 päätyn paksun dipolin päällä jää vähän viereisen kännykkätornin katveeseen (c) OH7HJ.JPG

Myrskytuhoissa ja ukonilmoilla tavanomaisten sähkökatkosten varalta Okun puhetoistimessa on useiden vuorokausien akkuvarmistus. Erikoisen pitkätkin sähkökatkokset on huomioitu toteuttamalla toistimen akkuvarmistus tavalliselle henkilöauton akulle sopivaksi siten, että vajunneen toistinakun voi nopeasti keskenään vaihtaa täydempään akkuun lähimmästä Suomen yleisimmästä akkulaturista, eli henkilöautosta.

Auton akun ohella voi käyttää yleensä kaikkia lyijyakun latausjännitteelle käypäisiä akkuja, kuten tavallisia pieniä, käytettyjä 12 V ‘upsiakkuja’. Toistinlaatikossa on helposti laajennettavat rinnakkaiskaiskytkennät molemmille akkutyypeille. Akkujen ja radion tai lisäradioiden kytkentää on helppo täydentää tai muuttaa, koska akut ja laitteet on kytketty toisiinsa rinnakkain liitettävillä XT60-liittimillä. Nämä ovat hyviä paitsi kummankin napansa suojaukselta ja virrankestoltaan, myös hyvin edullisia hinnaltaan.

Akkusarjaa lataa kahdesta tavallisesta pienestä hakkurivirtalähteestä 13,8 V latausjännitteelle muutettu ylläpitolaturi, joiden perään latausesivastukseksi on kytketty sarjaan auton H4-polttimo, tietenkin kierrätetty sellainen. Akuston syväpurkauksen estää rele, joka irroittaa akut niiden jännitteen pudotessa 10 volttiin.

Valmiusaika vuorokausia - jopa viikkoja

Koska yksi toistinradio, esim. tyyppiä FT8900, tarvitsee vastaanotossa virtaa vain kohtuulliset alle puoli ampeeria, tämän maakuntatoistimen valmiusaika viidellä 7 Ah upsiakulla on noin 70 h, tai yhdellä 60 Ah autonakulla noin 120 h. Molemmat akkusarjat yhdessä antavat vastaavasti 180 h valmiusajan.

Poikkeuksellisen pitkissä sähkökatkoissa, tai vietäessä toistin vaikkapa etsintäoperaation yhteyksiä välittämään maastoon sähköttömään sijaintiin, sähköhuolto toimii esimerkiksi niin, että toistimen hoitaja ajaa asemapaikalle päivän tai parin välein vaihtamaan toistimen akun päikseen autonsa akun kanssa. Näin sähkö riittää niin pitkään, kuin auton tankissa riittää polttoainetta.

Lähettäessään tämä toistinradio ottaa virtaa käytetystä lähetystehosta riippuen noin 3 … 8 A. Toistinkäyttö on hamssirigille tietenkin hikisempää työtä kuin tavallinen workkiminen, koska toistin lähettää kummankin, tai kaikkien, toistimella olevien asemien lähettäessä. Siksi tämän ekaan puhetoistimen laitelaatikkoon asennettiin toistinradion jäähdytysrivalle puhaltava 12 V laitetuuletin, joka käynnistyy ‘orjapuhaltimena’ releen välityksellä, radion oman pienemmän jäähdytyspuhaltimen ohjaamana. Täydellä 50 watin lähetysteholla suoritetuissa kusokokeiluissa toistinradion jäähdytysripa lämpeni kohtuullisesti kädenlämpöiseksi, joten orjapuhaltimen jäähdytysteho näyttäisi riittävän.

T: - Juha -


SAM_2616 Puhevarven laatikko juuri vintin seinälle asennettuna (c) OH7VL.JPG

Tämä ensimmäinen radioamatöörien Outokumpuun rakentama ja ylläpitämä, viranomaisten kriisitilanteiden puheyhteyksiä varmentamaan kykenevä simplexpuhetoistin on rakennettu ja asennettu täysin talkoilla yksityishenkilöiden lahjoittamista tai hamssitoistin- ja turvaviestintäkäyttöön lainaamista tarvikkeista.

Tähän mennessä toistinhankkeeseen ei olla saatu julkista rahoitusta. Kalustohankintoihin on tukea toki anottu, parhaimmillaan jo vuosia sitten. Toiveita on annettu pienen tuen saamisesta, muttei mitään olla vielä tätä kirjoitettaessa saatu.

Koetoistinasema on siis rakennettu kerjätyistä, kierrätetyistä ja lainatuista osista, radioista ja antenneista. Kiitoksia kaikille radioharrastajille, yhteisöille ja yksityishenkilöille, jotka ovat koetoistinhankettamme sponsoroineet, mm. Arto laitelaatikoin, akuin ja antennein, Rane akuin ja asennustöin, Masa mastoalumiinia lahjoittaen, Toni N-liittimin, Apo antennein, mastoputkin, kiinnitystarvikkein ja asennustöin, Unto kaapelein ja liittimin, Juha radioin ja rakennustöin, Hessu asennustöin ja toistimen valvojana, Mika antennein, Jukka asennusavuin ja akkukaapelein, Pertti mastoputkin ja kaapelein.

T: - Juha -2014-08-22 Kai OH7EML, Rääkkylä: “- Testattiin OH7NE:n ja OH7HJ:n kanssa Outokummun repeateri. Minulla oli taajuus 51,360 MHz horisontaalidipoli männyn oksille viritettynä ja vasta-asemat kokeilivat sekä 2m että 6m rigejä. Minun koe-QTH oli Rääkkylän kirkon mäki, lokaattori KP42TH . Kuuluvus oli hyvä. Kotona ei kuulukaan, koska koti jää Outokummusta katsottuna kirkon taakse. Kotona on myös sähköverkon häiriöitä, siksi olen viritellyt antennien pääsäteilysuunnat enempi itä-länsi suuntaan.”

2014-08-22 Hessu OH7NE, Oku: “- Toistin kuului 6 metrillä Juukaan OH2BHY/7:lle 58 raportilla, mutta vain pieni pätkä tuli takaisin toistimen kautta, 6 metriä kuulin kyllä myös suoraan 2 sinkulla Juukasta. Huomenna kokeillaan ehkä aamusta vielä. Kiitos Penalle 73”

2014-08-22 Juha OH7HJ autolla liikkeellä: “- Eilen mobilena Joensuun seudulle Käpykankaalle ja Niinivaaralle kuului myös hyvin. 6 m jakso kantaa tosiaan hyvin, se tuli autoon selvästi paremmin kuin 2 m.”
" - Eikka kuuluu hyvin Kiihtelyksestä Okun toistimelle."
" - Apo piti 6m kuson autosta Tohmajärven Kemienmäeltä toistimelle."
2014-08-23: “- Tänään iso rinkula ympäri lääniä kokeili Okun toistimella. Rinkulassa ainakin Hessu Okusta, Kai Kiiesvaarasta, Eikka Kiihtelyksestä, Rane Ylämyllyltä, Arto Käsämästä, ja Apo mobilena Tohmajärvi - Kiihtelys -väliltä.”
“- Tänne Kolinkylälle toistin kuului autoon, ja kuuli hyvin 5 … 20 W tehoilla kummallakin bandilla.”
“- Kolin ja Räsävaaran huipuilta toistin kuuli 1 W tehoista 2 m käsikapulaa pamppuantennilla hyvin, ja tuli mittarin täydeltä.”

2014-08-23 Kai OH7EML, Kiiesvaara: “- Minä kokeilin välillä kahta metriä ja välillä kuutta metriä. 6m bandilla oli hieman enemmän qrm:ää, luultavasti sähköverkon häiriöitä kuin 2m bandilla. Välillä osa keskustelijoista kuului huonommin, koska osa oli liikkeessä ja antennivarustukseni oli huono. Olin siis sähköverkossa, mutta minulla oli 2m mobileantenni peltikaton reunassa ja 6m mobileantenni liian matalalla, koska heittoköysi unohtui kotiin. Tarkoitus oli laittaa antenni korkealle puuhun, mutta se jäi räystään reunan korkeudelle. Muuten ihan hauska ja opettavainen koe. Kiitos kaikille rinkulassa olleille!”

2014-08-26 Juha OH7HJ automittauksista: “- Mittasin ja vertasin Okun toistimen bandien S-tasoja mobilena ajaessani viime viikolla, autoantenneina kummallakin bandilla tavalliset varttiaallon vertikaalit. Riginä FT8900, jolla sain yhtaikaiset tasot kummankin bandin toistinsinkuista keskenään vertailukelpoisille S-mittarinäytöille.”
“- Havainnot: 2 m sinkun tasot olivat paikasta riippuen todellakin ainakin 2 … 4 kertaa eli 3 … 6 dB matalammat kuin 6 m tasot mobileen. Näinhän kevään varveharjoituksessa kantamasoftalla laskettiinkin. Ero johtuu tietenkin siitä, että pitempiaaltoinen 6 m taipuu paremmin mäkien taakse, ja vaimenee metsämaastossa paljon vähemmän, kuin 2 m.”
" - Noin 5 dB vahvistuslisä toistimen 2 m antenniin on siis tarpeen. Muuten supistuu varsinkin viranomaisten mobileyhteyksien peittoalue noin kolmasosaan tavoitellusta, eli kaksi kuntaa kolmesta jää kantaman ulkopuolelle."
" - Kantama paranee tavoitteeseen, kun saadaan suunnitellut antennit tuon tilapäisen ensiasennusantennin tilalle. Tämä antenni laitettiin, että päästään mittausten ja kokeilujen alkuun, koska se oli ainoa niin nopeasti ja helposti asennettava, että se pystyttiin laittamaan paikoilleen pienellä talkooporukalla viime viikon ainoana käytettävissämme olevana asennuspäivänä."

2014-08-27 Ari OH7FES, Lieksa, 2 W tehoilla ja 2 m bandin 9-el pystyjagilla, 88 km päässä Okun toistimesta: “- Tämähän toimii mahottoman hyvin!” “- Tulee myös pelkällä vertikaaliluupilla!”

2014-08-30 Apo OH7VL workkii mobilena nelikkodipolilla päivitettyä Okun toistinta 2 m kautta lähes sadan kilometrin päästä Wärtsilästä.

2014-08-30 Soini OH7QK Joensuusta sai Okun toistimen kautta yhteyden Markkuun OH4UV Kangasniemelle, joka workki 6 m jagilla.

2014-08-31 Apo OH7VL/M Wärtsilässä noin 100 km päässä testaa nyt vuorostaan 6 metrillä Okun toistinta, ja tulee hyvin. Ant autossa varttiaallon piiska ja teho n. 70W.

2014-08-31 Toke OH6RM rinkulassa Okun toistimella Konnevedeltä KP32FP, 2 m kautta 15-el pystyjagilla n. 30 m mastossa S9: “- Hyvä toistin, näitähän täytyy saada lisää!”

2014-09-04 Ari OH7FES workkii 0,5 W teholla käsikapulalla ja 9-el 2m pystyjagilla 88 km päästä Lieksasta Okun toistinta.IMG_3242 V2000 lähdössä ylös vieressään Okun DX-kerhon aikainen ristikkomasto (c) OH7HJ.JPG

2014-09-09 Eikka OH7ER/M äänessä Lieksan keskustasta mobilena 2 m kautta. Okun simpleksitoistin kuului Eikan auton 5/8-piiskaan parhaimmilla paikoilla täydellä yhdeksän palkin mittariraportilla Lieksaan 85 km päähän, ja workki rinkulassa Arin OH7FES ja Soinin OH7QK kanssa Okun 6m/2m koetoistimen kautta 2 m mobilena koko matkan Lieksasta Selkien kautta Kiihtelykseen, riginä FT1900 teholla n. 20 W.

Toistimen sinkunvoimakkuus autoon oli Lieksan - Enon välillä autoon S-mittarin näyttämässä hyvät noin neljä palkkia, ja Enosta alkaen parani jopa erittäin hyvään kuuteen palkkiin. Korkealla kohdalla tietä, kuten Mönnissä, 2 m kuuluvuus Ekan mobileen nousi jopa täyteen yhdeksään tolppaan.

Lukuunottamatta kahta matalaa suoaluetta Lieksassa, yhteys autosta pysyi koko matkan. Okun maakuntatoistimen kantamatavoite 2 m bandilla alkaa siis olla saavutettu, tehokkaan 2 m Aerialin nelikkodipolin AV1912 ansiosta. Alkuperäisenä liitteenä Soinin kuuluvuusmuistiinpanot Eikan koeajon ajalta eri paikoista matkan varrella. Tnx ekasta Lieksantien mobilemittauksesta maakuntatoistimella Arille, Eikalle ja Soinille!

T: - Juha -


2014-09-09 Okun puhevarven maakuntatoistimella OH7ER mobilena Lieksasta Selkien kautta Kiihtelykseen - Muistiinpanot OH7QK- osa 1.jpg

Kytkin ja testasin turvaviestintätoistimille käypäisiä jännitevahteja. TIM workki muuten hyvin, mutta sen asetuksissa ei ollut optiota kiinteälle sijainnille. Siksi se olisi tarvinnut aina GPS:n aina kaverikseen, joten jätin pois. OT-USB taas sekoili pahasti jännitteen mittauksessa, ja oli muutenkin softaltaan epävarma. Wanha OT1 lähti pelittämään varmasti, mutta sen picit on myyty jo aikaa loppuun, eikä uusia valmisteta. Parhaillaan on kokeilun alla Hessu lainaama OT2m.

Node/jännitevahtiradioksi kokeilin ensin SV1300 ja IC-20XT, mutta näiden virrankulutus oli melkoinen, korkeimmillaan puolen ampeerin luokkaa. Sitten vapautin autosta tähänastisen träkkeriradioni, eli kiinalaisen APRS-rigini Feidaxin FD-150A, joka on 2 m käsikapula hyvällä virransäästötoiminnolla. Samaan rigiin kytkin sekä OT1- jännitevahdin, että 2 m pakettinode-TNC:n, joka on Ranen TNC2S Okun nodea varten poltetulla Thenet-rommilla. Näin kumpikin saadaan samaan nodeantenniin, tarvitsematta asentaa niitä ja koakseja lisää.

Yhdistelmän jännitevahti OT1 + TNC2S + käsikapula FD150 kokonaisvirrankulutus levossa on 45 mA, josta radion ja träkkerin osuus on 15 mA. Liitekuvassa näkyy eka koejärjestely, jossa sekä APRS-jännitetieto OT1 kautta, että 2 m pakettinode OH7RDO-2 workkivat saman rigin kautta yhtenä pakettina. Purskeet tulevat parhaillaan hyvin Tommin BPQ-igaten ja noden kautta pakettijaxolta nettiin.

Sähköä löytyy - ilmoitus: 13

OH7RDO-13>APOT03,qAR,OH7JJT-7:!6243.82N/02900.36E# 13.2V 24C- Jannitevahti - 3 W 4-el vaakadipoli

Niinkuin raakapaketista näkyy, träkkeri lähettelee SSID:llä 13 silloin, kun seinäsähköä tulee ja lataus workkii, jolloin terveiden akkujen jännite on ainakin 12,6 V. Akkuvahdin koolin SSID-numero on tietenkin valittu jännitteen mukaan. :slight_smile:

Jännitteen ja latauksen ollessa kunnossa jännitevahdin toistojakso on pitkähkö 20 minuuttia. Koska jännitepaketin saapuminen lähimmille igateille riittää, niin APRS-jakeluksi on asetettu on lyhyt WIDE 1-1.

Linkki: aprs.fi/?c=raw&call=OH7RDO-13

Ilmoitus sähköjen katkeamisesta: 12

OH7RDO-12>APOT03,qAR,OH7JJT-7:!6243.78N/02900.36E# 12.0V 24C- Alijannite - Tarkista akut ja lataus -

Kun lataus katkeaa esim. sähkökatkossa, tai kierrätysakku wanhenee, ja jommankumman seurauksena akkujännite putoaa n. kahden tunnin kuluessa alle 12,5 V, niin träkkeri vaihtaa profiilia. Nyt SSID:ksi vaihtuu 12, ja kommenttiriville ilmestyy kehotus: ‘Alijannite - Tarkista akut ja lataus’.

Jännitteen pudotessa sähkökatkossa, tai yhden upsiakun vuorollaan vanhetessa, träkkeri lähettää heti yhden paketin ilmoituksena, ja sitten uusia tihennetyin 10 min välein, että virran vähentyminen varmasti huomattaisiin.

Koska sähköjen hävitessä kyseessä saattaa olla pahimmillaan laaja maakunnallinen sähkökatko, jolloin myös netti ja sen myötä mm. jännitevahdinkin purskeita välittävät APRS-igatet mykistyvät, niin samalla jännitevahdin pakettien APRS-jakelu laajenee arvoon WIDE 2-2. Pitkien sähkökatkojen esiintymisen saa siis helposti selville listaamalla netistä, tietenkin edellyttäen että sähkönjakelu, netti ja igatet toimivat, milloin on tullut paketteja SSID:llä 12.

Linkki: aprs.fi/?c=raw&call=OH7RDO-12

APRS-akkujännitevahdin mallipaketteja

Esimerkki turvaviestintäaseman aprs-jännitevahdin raakapaketeista puhetoistinta workkivan rinkulan aikana:

2014-09-12 10:23:20 EEST: OH7RDO-13>APOT03,qAR,OH7JJT-7:!6243.82N/02900.36E# 13.8V 19C- Jannitevahti - 3 W 4-el vaakadipoli
2014-09-12 10:43:21 EEST: OH7RDO-13>APOT03,qAR,OH7JJT-7:!6243.82N/02900.36E# 13.8V 19C- Jannitevahti - 3 W 4-el vaakadipoli
2014-09-12 11:03:21 EEST: OH7RDO-13>APOT03,qAR,OH7JJT-7:!6243.82N/02900.36E# 12.9V 19C- Jannitevahti - 3 W 4-el vaakadipoli
2014-09-12 11:23:23 EEST: OH7RDO-13>APOT03,qAR,OH7JJT-7:!6243.82N/02900.36E# 12.7V 21C- Jannitevahti - 3 W 4-el vaakadipoli
2014-09-12 11:43:24 EEST: OH7RDO-13>APOT03,qAR,OH7JJT-7:!6243.82N/02900.36E# 13.7V 21C- Jannitevahti - 3 W 4-el vaakadipoli
2014-09-12 12:03:25 EEST: OH7RDO-13>APOT03,qAR,OH7JJT-7:!6243.82N/02900.36E# 13.7V 21C- Jannitevahti - 3 W 4-el vaakadipoli
2014-09-12 12:23:26 EEST: OH7RDO-13>APOT03,qAR,OH7JJT-7:!6243.82N/02900.36E# 13.8V 21C- Jannitevahti - 3 W 4-el vaakadipoli

  • Klo 11:03 ja 11:23 Soini, Ari ja Hessu workkivat rinkulassa Okun toistimella, jolloin akkujen jännite tietenkin laskee, maakuntatoistimen käynnistyneen lähettimen kuormittaessa niitä.
  • Klo 11:43 rinkula on hiljentynyt, ja toistimen lähettimen kuorma poistunut, jolloin ylläpitolaturipari nostaa akkujännitteen hiljalleen takaisin 12 V lyijyakun latausjännitteeseen, eli n. 13,8 volttiin.
  • Samaan aikaan lämpötila puhetoistimen laitelaatikon sisällä nousee 19 C > 21 C, osittain johtuen sen sisätilaa käynnistyessään tilapäisesti lämmittävästä toistimen lähettimestä, ja osittain lämpenevästä päivästä.

Akkujännitteen lasku workittaessa

APRS-jännitevahdin välittämästä akkujännitteen vaihtelusta näkyvät siis paitsi sähkökatkot, myös milloin maakuntatoistimella on pidetty kusoja. Silloin, kun akkujännitteen laskua ei aiheuta sähkökatko, sen todennäköisesti aiheuttaa ahkera workkiminen toistimella. Kuson jälkeen jännite nousee hiljalleen normaaliin 12 V lyijyakun latausjännitteeseen 13,8 V.

Jos taas jännite vuorokausien kuluessa putoaa hiljalleen ja jää pysyvästi alle latausjännitteen, niin yksi akuista on vanhenemassa, ja se on syytä poistaa akkusarjasta kuormittamasta ja lyhentämästä akkuvarmistusaikaa.

Myös lämpötila toistimen laitelaatikossa saattaa puhevarvekusoilun aikana nousta asteen tai pari, kuten seuraavissa esimerkeissä nähdään. Pelkän sähkökatkon aikana lämpötila säilyisi normaalilla vuorokautisella lämpötilavaihtelukäyrällään.

Jännitteen vaihtelu kertoo

Tässä toinen esimerkki akkujännitteen laskusta 13,2 volttiin Hessun OH7NE ja Arin OH7FES puhevarvekuson aikana jännitevahdin paketeissa klo 09:51 - 10:02:

2014-09-13 09:32:54 EEST: OH7RDO-13>APOT03,qAR,OH7JJT-7:!6243.82N/02900.36E# 13.8V 17C- Jannitevahti - 3 W 4-el vaakadipoli
2014-09-13 09:51:56 EEST: OH7RDO-13>APOT03,qAR,OH7JJT-7:!6243.82N/02900.36E# 13.2V 19C- Jannitevahti - 3 W 4-el vaakadipoli
2014-09-13 10:02:09 EEST: OH7RDO-13>APOT03,qAR,OH7JJT-7:!6243.82N/02900.36E# 13.2V 19C- Jannitevahti - 3 W 4-el vaakadipoli
2014-09-13 10:22:10 EEST: OH7RDO-13>APOT03,qAR,OH7JJT-7:!6243.82N/02900.36E# 13.7V 19C- Jannitevahti - 3 W 4-el vaakadipoli

Kolmannessa esimerkissä kusoilussa on tauko, jolloin akkujännite palautuu 13,7 volttiin klo 10:22. Sitten rinkulaan tulevat mukaan Arin ja Hessun lisäksi Toke OH6RM ja Tommi OH7JJT. Kusoilu näkyy sekä lähettimen kuormituksen aiheuttamana laskuna akkujännitteessä, että pienenä nousuna lämpötilassa klo 11:02 - 11:22:

2014-09-13 10:42:11 EEST: OH7RDO-13>APOT03,qAR,OH7JJT-7:!6243.82N/02900.36E# 13.7V 19C- Jannitevahti - 3 W 4-el vaakadipoli
2014-09-13 11:02:12 EEST: OH7RDO-13>APOT03,qAR,OH7JJT-7:!6243.82N/02900.36E# 12.7V 21C- Jannitevahti - 3 W 4-el vaakadipoli
2014-09-13 11:22:13 EEST: OH7RDO-13>APOT03,qAR,OH7JJT-7:!6243.82N/02900.36E# 13.4V 21C- Jannitevahti - 3 W 4-el vaakadipoli
2014-09-13 11:42:14 EEST: OH7RDO-13>APOT03,qAR,OH7JJT-7:!6243.82N/02900.36E# 13.7V 21C- Jannitevahti - 3 W 4-el vaakadipoli

Okun maakuntatoistinkokeilun loppupurskeet

Lauantaina 19.9. sekä Okun pitkän kantaman pakettinode, jännitevahti, että puheturvatoistin hävisivät yhtäkkisesti kuuluvista. Tässä viimeiset jännitevahdin lähettämät tiedot:

2014-09-20 08:32:06 EEST: OH7RDO-13>APOT03,qAR,OH7JJT-7:!6243.82N/02900.36E# 13.9V 17C- Jannitevahti - 3 W 4-el vaakadipoli
2014-09-20 08:52:06 EEST: OH7RDO-13>APOT03,qAR,OH7JJT-7:!6243.82N/02900.36E# 13.9V 17C- Jannitevahti - 3 W 4-el vaakadipoli
2014-09-20 09:12:07 EEST: OH7RDO-13>APOT03,qAR,OH7JJT-7:!6243.82N/02900.36E# 14.0V 17C- Jannitevahti - 3 W 4-el vaakadipoli

Saapuneet jännitevahdin paketit kertovat Okun turvatoistimen akkujen olleen täydessä latauksessa vielä sen äkillisesti hiljentyessä klo 09:12 jälkeen. Kadonneen maakuntatoistimen laitekotelo radioineen, suojamuuntajineen ja akkuineen löytyivät seuraavana aamuna jätettynä kotioveni eteen ulos, jossa yöllinen kaatosade oli ne pessyt. :astonished:

Selitystä turvatoistimen yllättävälle purkamiselle ei ole saatu. Radioamatöörit kuitenkin olivat asialla. Kaikkien mielestä turvaviestintä ei kuulune radioharrastukseen? Tapahtuneesta lisää: facebook.com/photo.php?fbid … omments=12

T: - Juha -

Linkki: Nopeus, kaistanleveys ja kantama. maanpuolustus.net/threads/aprs-y … ost-151635
Radioamatöörit luovat varaverkon viranomaisille - Sanomalehti Karjalainen.jpg

Tässä jännitekokeita, joihin tallentui yhden upsiakun vanheneminen akkusarjasta. APRS-jännitevahti huomasi onnistuneesti akkuvian, ja ilmoitti siitä. Akkuvahti on ilmoittanut laskevasta jännitteestä jo muutaman päivän ajan. Käytettäessä kierrätettyjä upsiakkuja, jännitteen hiipumisen syynä on usein, että yksi akuista on tullut tiensä päähän, ja alkaa vähitellen kuormittaa akkusarjaa. Silloin jännite tietenkin putoaa. Akkuvahti on asetettu ilmoittamaan vajaajännitteestä sen pudottua 13,0 volttiin. Tässä akkuvahdin APRS-verkkoon välittämiä jännitemittauspurskeita:

2014-10-25 15:43:38 EEST: OH7HJ-13>APOT03,qAR,OH7BD-7:!6238.28N/02921.18E# 13.1V 24C- Tuvin jannitevahtikoe - Akut OK -
2014-10-25 16:03:39 EEST: OH7HJ-13>APOT03,qAR,OH7BD-7:!6238.28N/02921.18E# 13.1V 24C- Tuvin jannitevahtikoe - Akut OK -
2014-10-25 16:23:41 EEST: OH7HJ-13>APOT03,qAR,OH7BD-7:!6238.28N/02921.18E# 13.0V 24C- Tuvin jannitevahtikoe - Akut OK -
2014-10-25 16:51:54 EEST: OH7HJ-12>APOT03,qAR,OH7BD-7:!6238.26N/02921.18ET 13.0V 24C- Alijannite - Tarkista akut ja lataus! -
2014-10-25 17:01:55 EEST: OH7HJ-12>APOT03,qAR,OH7BD-7:!6238.26N/02921.18ET 13.0V 24C- Alijannite - Tarkista akut ja lataus! -

Yksi akuista tosiaankin havaittiin vialliseksi. Upsiakuilla vanhentuneen tunnistaminen on helppoa: Se alkaa lämmitä, ja turvota. Kädellä tunnustelmalla huomaa lämpiämisen, ja tarkkaan sen pintaa katsomalla näkee kyljen hieman pullistuneen akun päätystä. Seuraavaksi viallinen upsiakku irroitetaan akkusarjasta, jonka jälkeen akusto alkaa heti latautua. Akkuvahti antaa klo 08:41 alkaen ilmoituksen, että akkujen jännite on OK.

2014-10-27 08:26:37 EET: OH7HJ-12>APOT03,qAR,OH7BD-7:!6238.26N/02921.18ET 13.0V 24C- Alijannite - Tarkista akut ja lataus! -
2014-10-27 08:36:38 EET: OH7HJ-12>APOT03,qAR,OH7BD-7:!6238.26N/02921.18ET 13.0V 24C- Alijannite - Tarkista akut ja lataus! -
2014-10-27 08:41:45 EET: OH7HJ-13>APOT03,qAR,OH7BD-7:!6238.28N/02921.18E# 13.2V 24C- Tuvin jannitevahtikoe - Akut OK -
2014-10-27 09:01:46 EET: OH7HJ-13>APOT03,qAR,OH7BD-7:!6238.28N/02921.18E# 13.5V 24C- Tuvin jannitevahtikoe - Akut OK -
2014-10-27 09:21:47 EET: OH7HJ-13>APOT03,qAR,OH7BD-7:!6238.28N/02921.18E# 13.6V 24C- Tuvin jannitevahtikoe - Akut OK -

APRS-akkuvahdin testit jatkuivat kotiasemallani, sen jälkeen kun P-K radiokerhon toinen asennusporukka yllättäen, lupaa kysymättä tai ennakkoon ilmoittamatta poisti pakettinoden ja puhekoetoistimen Okusta. Tapahtuneesta ei edelleenkään ole saatu tietoja tai selostusta. Kokonaan poistettujen, hyvin toimineiden Okun pakettiradionoden ja maakuntakantaman puhetoistimen tilalle ryhmä asensi kovakorvaisen ja vajaakantamaisen paikallisripiitterin. Lupaavat läntisen P-K maakunnan pitkän kantaman yhteydet menetettiin. Tilanne on yli vuoden jälkeen edelleen sama.

T: - Juha -

Seuraavilla ohjeilla helposti packet verkkoon

dl.dropboxusercontent.com/u/605 … t_ohje.pdf

Tommi OH7JJT

Tutut turvahamssimme osallistuivat sunnuntaina maailmanlaajuiseen hamssien IARU:n GlobalSET eli Global Simulated Emergency Test -harjoitukseen digimodeilla. Jyrille OH7JT kiitos kutsun välittämisestä! Tommi OH7JJT, Jarzu OH5ZN ja Jouko OH5RM osasivat digihommat, suoriutuen valmistautumisesta kotiasemillaan vaivatta päivän varoitusajalla, rutiinilla workkien, kuulemma kuin tavallisena kusopäivänä HF:llä. :slight_smile:

OH-asemiemme keskinäinen huoltoyhteys pelasi harjoituksessa totutulla varmuudella kotimaan pakettiverkkomme OHCHAT:issa, joka on osa maailmanlaajuista G8BPQ-digimode- ja pakettiverkkoa. Täällä mestarit kouluttivat Antin OH7ENS ja minut laittamaan harjoitusviestin maailmalle Tommin Winlinkin OH7JJT-5 välityksellä suoraan omilta 2m pakettiradioverkon kotiasemiltamme.

Hamssien kansainvälinen HF-digimodeverkko varmistaa myös Suomen kriisiyhteydet. Euroopan node- eli välitysasemien kautta nimittäin kulkee kotimaahan digiverkossa kuso hyvin winlinkillä silloinkin, kun alabandeilla on liian huono keli suoriin kotimaan yhteyksiin.

Digimodeverkko toimi myös tässä harjoituksessa tiettävästi hyvin. Enemmänkin kuulemma mahtuisi asemia mukaan, ettei jäisi harvoihin käsiin maan varaviestintä. IARU:n harjoitusta koordinoi Greg Mossop G0DUB: iaru-r1.org/…/emergency…/globalset

Harjoituksen kulkua aikajärjestyksessä:

Lauantaina SA klo 11:04 Jyri kutsui harjoituksen koolle sähköpostitse: - Mainitsit, että Pohjois-Karjalasta voisi löytyä HF-asema ja porukka joka saattaisi toimia Suomen johtoasemana IARU Region 1 GlobalSET EmCom -harjoituksessa?

Kutsu välitetään Tommille, Joukolla ja Jartsulle, ja samana päivänä klo 14:36 Tommi on tehnyt yhteyssuunnitelman: - Voisin laittaa radiot 14097.9 taajuudelle, Winlink RMS asemaksi Winmor/ packet 300 bps modella, kutsu OH7BBF-5. Laitan infon Gregille ja CC Jyrille.

Klo 15:34 Tommi ilmoittaa sähköpostitse harjoitusta johtavalle Gregille OH-maan mukaan: - Finland: I will be QRV Global Simulated Emergency Test tomorrow 11-15 UTC on 14097.9 Winmor and packet 300 bps, yagi antenna pointing to EU. Winlink RMS station call: OH7BBF-5. In addition, OH-stations are QRV on 7045 OH5ZN-5 and OH5RM-5 with same system RMS Winlink. Also we are QRV OHCHAT of the international G8BPQ ham packet and digi network.

Sunnuntaina klo 13:33 OH-asemamme ovat odottamassa liikenteen alkamista harjoituksessa. Tommi ja Jartsu ovat QRV HF-jaksolla, ja pitävät huoltoyhteyttä pakettiverkon OHCHATissä, jonne liittyminen, ja pätkä yhteydenpitoa esimerkkinä:

[i] 1KIIHT:OH7JJT-10} Connected to CHAT
[BPQChatServer-6.0.8.32]
G8BPQ Chat Server.
Type /h for command summary.
Bringing up links to other nodes.
This may take a minute or two.
The /p command shows what nodes are linked.

3 Station(s) connected:
OH7JJT at JJTCHA Tommi, Kiihtelysvaara [OH] Idle for 158 seconds
OH7HJ at JJTCHA Juha, KP42QP [General] Idle for 0 seconds
OH5ZN at JJTCHA Jartzu, Inkeroinen [OH] Idle for 1365 seconds

Switched to Topic OH
Users in Topic:
OH7JJT OH7HJ OH5ZN

Päevee!
Oottako HF-rinkulassa jo?
OH7JJT : Digimode on QRV, odotellaan asiakkaita
OH5ZN : hr täysbootti with OH5ZN-5
OH5ZN : saitko kupongin auki Tommi…
OH7JJT : käyn taustalla, kokeilen sitten
Fb QRV! [/i]

Klo 15:49 SA. Viestit tosiaan näkyivät kulkevan harjoituksessa vaivatta maailmalle tätä hamssien isoa turvadigiverkkoa pitkin, ja OH-yhteys sekä maailmalle, että keskenään workki fb!

Tommi ja Jouko opettivat minuakin käyttämään Winlinkkiä omalta 2m pakettiasemaltani käsin. Tässä pätkä viestinlähetyskoulutusta sanomavarven OHCHAT:issä, konekti otettuna Tommin Raspberry-tietsikassa workkivaan winlinkkiin OH7JJT-5, jollaiset ovat digiverkossa kotiasemillaan myös Joukolla ja Jarzulla:

[i]Aha, nyt yhdisti Halifax. Miten viesti laitetaan?
OH5RM : sp gb4nrc
OH5RM : sitten seuraa ohjeita

Tnx. Kerro samalla, mitä laitan otsikoksi ja sisällöksi? :slight_smile:
OH5RM : mulla 01/R/oh5rm/Kouvola/13:35/23.11.2014
OH5RM : sisältä esim WX raportti
“Testing thru 2m packet network and HF Winlink”
OH5RM : otsikkoon tuo msg nr ensiksi

Käykö: 01/R/OH7HJ/Liperi/13:36/23.11.2014
OH5RM : juu käy, kutsun jälkeen oikeastaan sanaluku /nn/
OH5RM : koska sitä on vaikea etukäteen laittaa, niin nn käy

Tnx ohjeista! Lähti tällaisena:
01/R/OH7HJ/8/Liperi/13:36/23.11.2014
Testing thru 2m packet network and HF Winlink.

OH5RM : ihan OK sitten
Your message HGHIVXCPT545 has been sent…
OH7JJT : saat ehkä vastauksen viestiisi kun loggaudut
uudestaan
OH7JJT : ehkä kerkeävät vastata kaikille?
OH5RM : mulle tuli vastaus pariin ensimmäiseen [/i]

Parin tunnin sisällä sain myös omaan 2m kotiasemalta pakettiverkon kautta lähetettyyn harjoitusviestiini vastauksen. Tässä siitä keskustelua kotimaan huoltoyhteydessämme OHCHAT:issa:

[i]Sain siihen JJT-5 kautta 2m laitettuun harjoitusviestiin
kuittauxen:

Message ID: ZGWDW048UODX
Date: 2014/11/23 13:53
From: GB4NRC
To: OH7HJ
Source: GB4NRC
CMS Site: Brentwood
Subject: //WL2K Re:01/R/OH7HJ/Liperi/13:36/23.11.2014

QSL
73 DE G4KUJ

OH5RM : RGR, sitten viesti on mennyt perille[/i]

Tässä vielä pätkä pikaista ensikokemusten vaihtoa OHCHAT:issa harjoituksen kääntyessä lopuilleen:

Fb juttu, että piäsitte workkimaan mualimanharjotusta, ja näin
nopeesti vielä!
OH5RM : niin osallistujien lukumäärää lähinnä tarkoitan.
:slight_smile: Niin tosiaan, kontestien osallistujamääriin jos verrataan…
OH7JJT : Ei paljoa asemia, mutta tulipahan osallistuttua.
OH7JJT : niin valmius meillä hyvä kun saatiin muutama asema
nopeasti QRV.
Vaan alunperin kun Jyri välitti toivomuksen, niin tavoite oli
saada edes yksi asema OH-maasta. Nythän se toteutui, ja samassa
digiverkossa oli myös paikallisasemia eri puolilta maata.
Yhteys oli siis peräti varmistettu, koska saatiin myös HF-asemia
mukaan.
OH7JJT : mutta se tiedotus muille osallistujille, taajuudet yms,
vielä puutteellista.
Niin on, asema- ja yhteysjärjestelyjen tiedotus on ollut aina
harjoituksissa vajavaista. Onnexi täällä OHCHATissa toimii! :slight_smile:
OH7JJT : Tärkeää olisi asiakkaiden, eli asemien jotka
käyttävät winlink liityntäpisteita, tietää taajuudet ja
modet.

Linkkejä

Nettiselaimella pääsee Tommin tai Joukon G8BPQ-gateway:ille näillä URL-osoitteilla:
oh7jjt.no-ip.org:2222/Node/Terminal.html
oh5rm.no-ip.org:8080/Node/Terminal.html

Hamssien HF:llä ja VHF:llä sekä netissä workkiva G8BPQ-node- ja gatewayverkko maailmankartalla: nodemap.g8bpq.net:81/

T: - Juha -

Nämä Winlink-ohjeet turvahamsseille on ystävällisesti laatinut Jartsu OH5ZN, tnx! :slight_smile:

Winlink-ohjelmat, ohjeet ja RMS-liityntäasemia OH-maassa: sral.fi/turva/winlink_viikon … maassa.pdf

Sanoman luominen RMS Express-ikkunassa: sral.fi/turva/winlink_viikon … unassa.pdf

Winlink-sanomien lähetys- ja vastaanottomahdollisuudet: sral.fi/turva/winlink_viikon … suudet.pdf

Winlink-viikonloppu

Tälle sivulle Jartsu kerää Winlink-viikonloppuharjoitustapahtuman toimintaohjeet, ilmoittautumisohje, tapahtuman aikataulut, tekniikkaan liittyvät dokumentit sekä pc-ohjelmien latauslinkit:

sral.fi/turva/winlink_viikonloppu/

Jartsu OH5ZN, sähköposti: jarimyntti ät geemail piste kom

6m/2m bandiripiitterin toistinradioissa on yhteinen antenniliitäntä sen kaikille neljälle bandille, mobilekäytössä näppäriä neljän bandin yhdistelmäantenneja varten. Entäpä jos näitä X-banditoistinradioita käytetäänkin mobilen sijasta kiinteissä antenneissa puhetoistimina eli ripiittereinä? Silloin tuleekin vastaan antenniongelma: Koti- ja tukiasemakäyttöön vielä nykyään saatavissa olevien valmiiden 6m/2m yhdistelmäantennien teho loppuukin kesken…! Miten sitten saada turvaviestintä- eli tuvitoistimelle niin tehokas antennijärjestely, että kriisiyhteystoistimelta vaadittu pitkä maakuntakantama mobileasemiin toteutuu? Antennin teho-ongelmaan löytyi Okun tuvikoetoistimen kokeiluissa varsin helppo ja tehokas ratkaisu - muutamalla eurolla.

Kiinteitä 6m/2m vertikaaliantenneja on käytännössä vain yksi malli kaupallisesti saatavissa, ja tämäkin havaittiin sekä vahvistusmittauksessa, että käytännön toistinkokeilussa 2 m bandilla vahvistukseltaan aivan liian tehottomaksi turvayhteyksien edellyttämää pitkää maakuntakantamaa varten. Antennin V2000 käytännön vahvistus 2 m bandilla oli likimain dipolia vastaava, eli vaatimaton 0 dBd. 6 m bandi taas on pitempiaaltoisena luonnostaan huomattavasti 2 m bandia kantavampi myös Itä-Suomen vaikeassa metsäisessä murtomaatossa, joten 6 m antenniksi riittää vahvistukseltaan vaatimattomampikin. ‘Geiniä’ siis tarvitaan nimenomaan toistimen 2 m antennissa, että mobileyhteydet maakuntaan toteutuvat.

Ennakkolaskelmissa Radio mobile -kantamalaskentasoftalla arvioitiin tarvittavan noin 5 dBd vahvistus 2 m bandin antenniin, että n. 10 … 50 W teholla saavutetaan sama mobilekantama, kuin vaatimattomalla 1 … 3 dBd vahvistuksella 6 m bandin antennilla 5 … 20 W lähetysteholla. Koska ainoasta saatavilla olevasta 6m/2m yhdistelmäantennista V2000 ei löytynyt vaadittavaa 2 m vahvistusta, pitkän kantaman toteuttamista kokeiltiin seuraavaksi erillisten 6 m ja 2 m antennien avulla. Näin 2 m antenniksi voitiin laittaa tehokas vertikaali. Tämä osoittautuikin hyvin toimivaksi ratkaisuksi. Kantama likimain kaksinkertaistui otettaessa käyttöön 5…6 dB tehokkaampi nelikkovertikaali. Kantamalaskentakarttoja tnx Aki OH7EAH: viewtopic.php?f=15&t=225&start=20#p1330

Diplekserillä tehokkaat maakuntatoistinantennit

Jotta toistinradion ainukaista, kaikille bandeille yhteistä antenniliitintä voidaan käyttää erillisten yhden bandin tehokkaampien antennien kanssa, tarvitaan radion ja antennien väliin antennijakaja eli diplekseri. Tämä on passiivinen laite, jonka kelat ja konkat suodattavat alipäästö-, ylipäästö- ja kaistanpäästöyhdistelmiksi kytkettyinä halutut bandit niille tarkoitettuihin antenneihin. Diplekseri tehdään siis samoista osista, kuin HF-bandeilla tutut antenninvirittimet. Erona HF-sovittimiin on, että näille VHF-bandeille eli 6 m ja 2 m tehtynä selvitään paljon pienemmillä, helpommilla ja halvemmilla keloilla ja kondensaattoreilla.

Releitä tms. liikkuvia osia ei passiividiplekserissä tarvita. Tällainen diplekseri ei käytännössä kuluta tehoa eikä vaimenna, ja se toimii yhtäläisesti molempiin suuntiin, siis sekä lähetyksellä, että vastaanotolla. Lisäksi se sovittaa mahdolliset SWR:t mataliksi, mikä on erikoisen tarpeellista käytettäessä 144 MHz hamssibandilla alunperin 160 MHz:lle tarkoitettuja tehovertikaaleja, kuten entisiä PETO-verkon kotimaisia Aerialin nelikko- tai kaksikkodipoleja.

Tarvittaessa myös 70 cm toistintaajuutta, samaan diplekseriin voidaan lisätä 70 cm antenniin liitäntä ylipäästöpiiiriksi kytketyillä keloilla ja trimmerikonkilla. Diplekserit sopivat tietenkin myös hamssien kotiasemakäyttöön.

Antennijakajien rakenne ja komponentit

Alla olevissa kuvissa on esitetty kaksi 6m/2m diplekseriä, jotka on tehty puhevarvetoistimelle jakamaan radion sinkku kahdelle eri antennille, eli 6 m ja 2 m. Ylimmät kuvat esittävät yhteisen koaksin yläpäähän erilliseksi 2m/6m antennien jakajaksi tarkoitettua diplekseriä, ja alin kuva puhetuvitoistimen laatikon sisään rakennettua versiota.

Kummassakin on sisällään samanlainen sähköinen rakenne, eli sarjaan kytketyt pienempi ilmakela ja trimmerikonkka ohjaavat 2 m sinkun tehokkaaseen 2 m antenniin, kun taas 6 m sinkun erottaa omaan antenniinsa alipäästöpiiri, jonka muodostavat kuvan suurempi ilmakela, ja sen puolivälistä ja antennin päästä maihin kytketyt trimmerikonkat. Toistinten max 50 W teholuokassa trimmerikonkiksi käyvät tavalliset pienet keraamiset tai ilmatrimmerit.

Nämä diplekserimallit soveltuvat yleiskäyttöön tavallisille 6 m ja 2 m hamssiantenneille. Jatkossa tutustumme, miten antennijakaja räätälöidään sovittamaan Aerialin tehonelikko laajakaistaisesti alle 144 MHz:sta yli 160 MHz:lle saakka.

Linkit

Aerialin tehokas 160 MHz nelikkodipoli voitiin ottaa diplekserin ansiosta käyttöön 144 MHz hamssibandille. Sen ansiosta koetuvitoistimen 2 m mobilekantama lähes kaksinkertaistui. Kusot saatiin Okun koetoistimen kautta hamssimobileihin Lieksaa ja Värtsilää myöten 80 … 100 km etäisyyksille Eikan OH7ER ja Apon OH7VL koeajoissa, ja Token OH6RM kotiasemalle aina Konnevedelle saakka. Kuuluvuusraportteja diplekseri + nelikkoantennikokeilusta:

viewtopic.php?f=15&t=225&start=30#p1475
viewtopic.php?f=15&t=225&start=30#p1492

Lisää diplekserien rakennusohjeita turvatoistimille:

viewtopic.php?f=15&t=225&p=1591#p1561
viewtopic.php?f=15&t=225&p=1591#p1591

Diplekserien eli antennijakajien rakentelua kerholla:

2 m varveantenniehdokkaiden vertailumittauksia puhetuvitoistinta varten:


Tehokkaat kotimaiset Aerialin nelikko- ja kaksikkodipolit sopivat alkuperäisestä käytöstään poistettuina kierrätettäviksi turvatoistinkäyttöön:

Turvaverkko yhdistämään maakunnat?

maanpuolustus.net/threads/aprs-y … ost-191621

T: - Juha -Maakunnan kattavien hamssikusojen lisäksi tällaisen puhetoistimen tarkoitus on tietenkin soveltua turva- ja kriisiviestintään mieluiten muillakin, kuin pelkällä amatöörien 2 m bandilla. Etsintä- ja pelastustilanteissa, myrskytuhojen raivauksessa, tai ennalta-arvaamattomissa kriisitilanteissa voidaan tarvita turvaviestintä- eli tuvitoistimia yhdistämään viranomaisten, vapaaehtoisten, ja yritysten radioita yhteistoimintaverkoiksi, jotka toimivat hamssien 2 m bandia ylemmillä VHF-bandeilla.

Tällaisia poikkeustilanteissa mahdollisesti yhteistoimintaan tarvittavia FM-radiopuhelinverkkoja ovat mm. Meri-VHF ja Saimaan radio, SPR- ja Vapepa-kanavat, metsästäjäpuhelimet ja yritysten yhteiskäyttökanavat, sekä eräät viranomaisten ja PV:n varayhteydet. Ja kuinka ollakaan, sekä kokeiluissa ja mitauksissa käytetyt crossband-toistinradiot, että Okun tuvikokeilua varten pystytetty Aerialin vertikaanelikko toimivat oikein hyvin kaikilla näillä 2 m hamssibandia korkeampitaajuuksisilla VHF-radiopuhelinbandeilla, koska molemmat on alunperin tehty kattamaan kaikki kyseiset bandit!

Jotta maakuntakantaman koetuvitoistimen antenni saataisiin pelittämään laajakaistaisesti näillä hamssibandin yläpuolisilla jaksoilla, esiteltyyn perusdiplekseriin voidaan tehdä pieni modifikaatio sen taajusalueen laajentamiseksi ylöspäin. Kun diplekserin 2 m lähdön kela-konkkakytkentää muutetaan kaistapäästötyyppisestä ylipäästötyyppiseksi, se sallii näiden taajuuksiltaan korkeampien VHF-puhelinbandien sovittua lähettimeen varsin vaivattomasti.

Kaikki ylimmät VHF-radiopuhelinbandit

Käytännössä edellisten kuvien esittämän diplekserin 2 m kela vain käännettiin toisesta päästään kiinni runkoon, ja kytkentään lisättiin yksi trimmerikondensaattori lisää. Nämä muodostavat yhdessä T-mallisen ylipäästöfiltterin, jossa trimmerikonkat ovat sarjassa, ja ilmakela niiden välistä maihin. Tällainen filtteri päästää periaatteessa kaikki rajataajuuttaan korkeammat jaksot esteettä läpi, ja pysäyttää matalammat. Niin pitääkin, koska hamssien 144-146 MHz bandi on taajuudeltaan muiden VHF-radiopuhelinbandien alapuolella.

Näin siis tämä tehokkaan antenninsa ansiosta poikkeuksellisen kauas kantava, perinteisiin yhden bandin ripiittereihin verrattuna yksinkertainen ja halpa crossband-puhetoistin saadaan vain toistinradionsa taajuutta kääntämällä toistamaan hamssijakson sijasta mitä tahansa ylä-VHF-bandin radioliikennettä. Koska tällaiset pitkän kantaman X-banditoistimet workkivat yksinkertaisilla simpleksitaajuuksilla, niin kriisiradioverkon käyttäjien ei tarvitse uudelleenohjelmoida radioitaan erikoisille dupleksitaajuuspareille, eikä tehdä mitään muutakaan muutosta. Tämä on tärkeää, koska kyseisten verkkojen radioiden kanavia ei yleensä käyttäjä pysty muuttamaan. Siis eikun suoraan puhumaan!

Näin siis helposti ja halvalla rakennetaan maakunnanlaajuisiin mobileyhteyksiin kantava 6 m / 2 m, ja joskus myös 70 cm bandien tuvitoistinverkko, joka vaivattomasti radion nupista kääntämällä taipuu kokemattomillekin radionkäyttäjille helppokäyttöiseksi, muiden samanlaisten kanssa langattomana toistinverkkona toimivaksi ripiitteriksi kaikille käytössä oleville erillisille FM-radiopuhelinverkoille välillä n. 144 - 170 MHz. Tarvitsematta edes antennia virittää uusiksi. :slight_smile:

Linkit

Etsitään Aerialin VHF-nelikoita ja kaksikoita turvaviestintä- ja hamssikäyttöön: O: Etsitään Aerialin VHF-nelikoita AV1912 tuvikäyttöön

Neljän bandin toistinradiomalleja: viewtopic.php?f=15&t=225&start=10#p1277

Suomen turvaviestintähamssit järjestäytymässä: facebook.com/photo.php?fbid … 066&type=1

Turvaviestintä eli TUVI naamakirjassa: facebook.com/groups/108089039526164/

IARU Global Amateur Radio Emergency Communications (GAREC) Conference: iaru.org/garec.html

T: - Juha -Hyvälle paikalle sijoitettu tehokas antenni siis kantaa puhetuvitoistinkäytössä ympärisäteilevänäkin hamssimobileasemille parhaimmillaan n. 100 km säteellä. Kokemusten perusteella mobilena ajeleva hamssikansa esitti toivomuksia myös Itä-Suomen vielä kovin paikallisen APRS-verkon kantaman pidentämisestä etenkin länteen, ja samalla toteuttamaan netistä riippumaton turvaviestintäyhteys valtakunnalliseen APRS-verkkoon.

Edelleen toivottiin, että APRS-digi voisi sijaita samassa Okun wanhankaivoksen korkeassa asemapaikassa yhdessä 2m/6m puhetuvitoistimen ja 2m pakettinoden kanssa, jos nämä vain toimivat yhdessä ilman keskinäisiä häiriöitä. APRS-kantaman kasvattaminen nyt katveessa olevaan läntiseen Kuopion suuntaan oli myös toivelistalla.

Koska useimmat Okussa kokeilluista toistinasemista workkivat 2 m bandilla, keskinäisen ylikuulumisen välttämiseen on syytäkin paneutua. Se kuitenkin onnistuu. Keinoina keskinäishäiriöiden hallintaan ovat antennien välimatkan ja polarisaation, lähetystehojen, sekä käytettyjen taajuuksien huolellinen valitseminen. Kokeita ehdittiinkin syksyllä tehdä pitkän maakuntakantaman tuvitoistimia sisältävän kokeilukaapin kanssa. Koe aloitettiin lisäämällä puhetuvitoistimen kaveriksi 1k2 pakettiradionode.

Pakettinode ja puhetuvitoistin yhdessä

Puhetoistinkaappiin siis asennettiin siirrettävä 2 m pakettinode. Helppo siirrettävyys on kokeiluvaiheessa tarpeen, jotta voidaan kokeilla vähähäiriöisin radion sijoituspaikka. Noden antennina oli vaakapolaroitu 4-el dipolimatto, joka saatiin lähes ympärisäteileväksi kulmaamalla dipolit vaakatasossa. Noden nelikkodipolin etäisyys katonharjalla puhetoistimen vertikaalinelikkoon oli reilut kymmenen metriä. Pakettinoden 2 m lähetysteho oli noin 3 W ja puhetoistimen n. 20 W. Tärkeintä oli saada noden sinällään lyhyet purskeet häiritsemään mahdollisimman vähän puhetoistinta. Node sinällää ei juurikaan häiriinny puhetoistimen ylikuulumisesta, koska se osaa odottaa mahdollisesti hukatun pakettipurskeen toistoa. Tavoite onnistui varsin hyvin antennien polarisaatioeron, ja noden vaatimattoman, mutta maakuntakusoihin hamssien kotiasemille riittävän lähetystehon ansiosta.

Seuraavaksi kokeiltiin APRS-digipiitteriä yhdessä 2 m pakettiradionoden kanssa. Näiden keskinäisten häiriöiden odotettiin, ja myös havaittiin olevan pienet, yksinkertaisesti koska molemmat workkivat lyhyillä purskeilla. Jos pakettipurskeet sattuvat ylikuulumaan ja ‘törmäämään’, mikä tarkoittaa samaa kuin ‘tuplaus’ fonella, niin node ja digi yksinkertaisesti yrittävät uudestaan paremmalla onnella. Pakettipurskeiden jaksotukseenhan on rakennettu satunnaisvaihtelu softalla, joten ne harvoin törmäävät useita kertoja peräkkäin. Pakettiradioliikenne siis tunnetusti kulkee, vaikka saman jakson jakavat hyvinkin monet lähettimet.

Koska antenneja oli vielä vähän käytettävissä, niin 2 m APRS-digiä ja pakettinodea kokeiltiin seuraavaksi parina keskinäisten mahdollisten häiriöiden selvittämiseksi. Myös näiden asemien havaittiin toimivan pareina toistensa tomintaa häiritsemättä. Tuvikäyttöä ajatellen APRS-diginä kokeiltiin hyvin vähävirtaista Stabo TNC2:ta, johon poltettiin UIDigi-rommi, ja radioksi laitettiin kiinalainen halpiskapula Baofeng UV3R, asetettuna 1 W lähetysteholle. Pakettiradionodena kokeissa oli myös tavallinen edullinen Kiinan käsikapula, mallia Feidaxin FD-150A, 3 W teholla.

Pikkuinen APRS-digi isossa tehoantennissa

APRS-digin kokeilun ajaksi, sen antenniksi kytkettiin puhetuvitoistinta varten pystytetty Aerialin vertikaalinelikko. Kantaman kasvaminen pienempitehoisiin antenneihin verrattuna oli varsin mahtava myös APRS-digin kanssa. Tavallisesti muusta maasta erillinen Itä-Suomen APRS-verkkomme yhdistyi muun maan APRS-verkkoon radioteitse, vieläpä kuullen useita muita APRS-digejä komeasti aina OH6:ista saakka. Kuvien kartat ovat UIVIew-softasta kotiasemalta, ja havainnollistavat tilannetta, jossa vain radioyhteys on käytettävissä APRS-paikannusten kuunteluun tai välittämiseen. Tällaisia tilanteita ovat mm. mobilesta workkiminen, sekä netistä riippumattomia turvayhteyksiä edellyttävät viestintäkatkokset.

Kun jopa yli 5 dBd vahvistavaan ympärisäteilevään Aeriaaliin kytketty koedigi kopitti myös näiden Keski-Suomen APRS-digien mobilepaikannuksia, niin mobileasemien APRS-paikannuksia välittyi nyt tänne Itä-Suomeen radioteitse parhaimmillaan aina Pohjanlahden rannalta Etelä-Suomeen asti. Siis oikeanlainen antenni hyvällä paikalla todellakin paitsi laajensi maakuntamme APRS-peittoa, niin myös langattomasti yhdisti pienen paikallisen APRS-verkkosaarekkeemme internetin toiminnasta riippumattomaksi osaksi muun maan APRS-verkkoa.

Toivomukset riippumattoman yhteyden saamisesta radioteitse isoon APRS-verkkoon Okuun asennettavan ‘turvadigin’ välityksellä havaittiin siis hyvinkin helposti toteutettaviksi. Koska APRS-verkko kykenee välittämään paikannusten lisäksi myös lyhyitä, tekstiviestinomaisia sanomia, niin pysyvän akkuvarmistetun digin saaminen Okun tapaiseen hyvään, korkeaan asemasijaintiin muodostaisi myös turvakäytössä netti- ja sähkökatkosten aikana toimivan turvaviestiyhteyden. Oikein toteutettuna häiriöittä, helposti, ja halvalla. :slight_smile:

Videoita

Okun ensimmäisen 6m/2m puhetuvitoistimen koekappaleen esittelyä. Kantama mobileasemille 80 … 100 km hyvästä asemapaikasta, antennina 4-el vertikaalidipoli. youtu.be/GgVsyeLwEHI

Tehokkaan ja korkeaan sijaintiin wanhankaivoksen katonharjalle asennetun Aerialin nelikkovertikaalin testausta Okun 6m/2m puhetuvikokeessa. Tukkoisellakin 2 m kelillä antenniin kuuluivat Pieksämäen, Jyväskylän, ja tietenkin Kuopion ripiitterit. youtu.be/tHtjD8qUPx0

Näin aloitettiin kriisiviestintäharjoituksessa pitkien maakuntayhteyksien turvaviestintäkokeilut siirrettävällä 2 m pakettiradionodella Juuan Paalasmaan näkötornin nokassa vuonna 2011. youtu.be/MUbsnmfifso

Kriisiviestintähamssien valtakunnallinen TURVA-foorumi SRAL kesäleirillä Hankasalmella 2014. youtu.be/x38X0zZq-jw

T: - Juha -Hei Juha,

Ilmeisesti vertaat Outokummussa marraskuussa kokeilemaasi oh7hj-2 -asemaa ja Outokummun kaupungilla olevaa oh7rdo -digiä keskenään, etkä niinkään verkkoja kuten kuvateksteissä on. Verkon peitto on jatkuvasti todennettavissa aprs.fi -sivustolla ja se poikkeaa sinun havainnosta hyvinkin paljon.

Digien tarkoituksena ei ole haalia mahdollisimman suuria ja päällekkäisiä peittoja. Outokummun OH7RDO -digillä on ohjelmallisesti rajoitettu toistettavia paketteja HAMDR:n cell_area -parametrillä niin, että digi ei hyvän VHF-kelin iskiessä toistaisi kaukaa kuultuja paketteja. Hyvä keli voi helposti tukkia koko APRS-kanavan, kun kaikki yhtäkkiä kuulevat toisensa.

Totta on se että korkealla sijaitseva nelikkodipoli suoriutuu paremmin kuin alhaalla kaupungilla oleva yksinkertainen dipoli.

Arto oh7bd

Maakuntien turvaviestiverkkojen (TUVI) koeasemien pystyttäminen helpottuu sitä mukaa, kun ilmestyy uusia toistinradiomalleja. Vielä parempaa, paitsi että uutuudet ovat toimivia, niin ne ovat perinteisiin ‘ripiittereihin’ verrattuina todella halpoja. Mobiiliyhteyksiin sopivan X-toistinverkon luominen edellyttää vain hyville asemapaikoille pääsyä, rahoitus maakuntakantaman toistinverkon radioihin kun hoituu radioharrastajan taskurahoista. Yhden perinteisen paikallisen duplekseriripiitterin hinnalla kustantaa näistä simppeleistä X-banditoistinradioista vaikka koko maan poikki ulottuvan toistinketjun.

Koeasemia ja testejä varten on nyt saapunut kaksi rigiä lisää, tnx Jyrkille Lapualta, joka lähetti kokeiltavaksi ihkauuden mallisia Wouxunin toistinradioita! Näissä on turvaviestintään käypäisenä uutuutena 4 m bandi, mikä lisää kauan kaivattuja yhteyksiä mm. vapepan käsipuhelimiin ja PV:n ‘venttiseiska’-radiokalustoon. Wouxunin uutuusradion 4 m bandi kattaa välin 70 … 77 MHz. Kantamaltaan, maastokelpoisuudeltaan ja säänkestoltaan 4 m bandi on parempi kuin 2 m, ja tukiasema- sekä toistinantennit ovat tälle bandille varsin yksinkertaisia rakentaa.

Wouxunin toistinradion KG-UV950PL71 testaamista aloiteltiin rigin menujen ja asetusten opettelulla. Tässä 6m/4m/2m/70cm X-toistinuutuudesta eilen tehtyjä opetusvideoita, aloittaen varusteiden esittelyllä. Toisessa videossa havainnollistetaan rigin koekäyttö 71 MHz/165 MHz vapepa-X-toistimen asetuksilla. Kolmannessa näytetään dupleksiasetusten laitto rigiin perinteisen yhden bandin 2 m hamssiripiitterin workkimista varten.

Varusteet: youtu.be/OrNaaEYpB1o

X-toistinasetukset: youtu.be/ZP8o_0UxREA

Ja sitten asetukset perinteisten hamssiripiitterien workkimiseen: youtu.be/1uksf0WwDzg

Linkki radion maahantuojalle: koneita.com/erikoistuotteet/ … wouxun.htm

T: - Juha -