Kriisi- ja turvaviestintä TUVI: Digimodet ja X-toistimet

Entä miten Kolin ja Savon tuvitoistinten yhteydessä olevat 2m APRS-paikannuksia nettiin välittävät portit eli igatet kuulevat hamssimobileita suoraan ‘tavalliselta’ APRS-jaksolta 144,800 MHz? Oheisissa esimerkkiotoksissa Kolin igate OH7RAC-1 kopittaa kolmen maakunnan alueella kiertävää 2 metrillä hyvin kuuluvaa mobileasemaa parhaimmillaan n. 95 km päästä ilman välittävien digipiittereiden apua.

Sekä Kolin, että Savon tuvitoistinasemilla on useita eri taajuuksia kuuntelevia APRS-igateja. Esimerkkiotoksen igate kuuntelee 2m APRS-jaksoa 2-elementtisellä Aerialin vertikaalilla ja Wouxun KG-UV950PL71-radiolla. Tämän igaten äänikorttisoftana on Soundmodem ja igatena UIView, joka välittää paikannukset nettiin amerikkalaisen serverin kautta.

APRS.fi-palvelin rekisteröi useista mobilen yhtaikaa kuulleista igateista kuulijaksi vain sen, jonka raportti saapuu netin kautta nopeimmin serverille. Savo-Karjalan tuvitoistimet ovat toimineet normaalisti läpi tykkylumikelien.

APRS-kantamia Savo-Karjalan tuvitoistimilla - osa 1. Ring core calculator

T: - Juha -Esimerkkejä Savon tuvitoistimen OH7RAD 2m APRS-igaten suoraan kuulemista ja välittämistä saman 2m mobileaseman paikannuksista jaksolta 144,800 MHz.

Savon 2m igaten vastaanotin on toteutettu tavanomaisesta hieman poikkeavalla tavalla, kahden vastaanottimen ja yhteisen antennin hybridinä. Tuviaseman OH7RAD puhetoistinradion Wouxun KG-UV950PL71 välitaajuutta kuuntelee pikkuinen RTL-tikkuradio, puhetoistinradion kanssa samalla Aerialin AV1912-nelikkodipolilla. Kuullut APRS-purskeet vastaanotinyhdistelmä välittää HDSDR-, Soundmodem-, UIView- ja BPQ32-softien välityksellä nettiin.

Tätä 2m mobilea Savon igate kopitti n. 62 km päästä. Edellisen viestin Kolin igaten paikannuksiin verrattaessa nähdään, että kummankin 110 km päässä toisistaan olevan Savo-Karjalan tuviverkon igaten kuuntelukantamat limittyvät hieman päällekkäin.

APRS-kantamia Savo-Karjalan tuvitoistimilla:
Osa 1 - Ring core calculator
Osa 2 - viewtopic.php?f=15&t=225&p=2455#p2454
Osa 3 - viewtopic.php?f=15&t=225&start=80#p2455

T: - JuhaSekä Kolilla OH7RAC, että Savossa OH7RAD on useita eri APRS-portteja, joiden taajuuksia ja konfigurointia voi hallita etäkäytöllä. Tässä esimerkkeinä edellisten viestien mobilen ajoreitin kopittaneiden igatejen hallintapaneelit.Monikäyttöinen puhetoistin OH7RAD-10 on uusin kokeilu ossana Savo-Karjalan langatonta turvaviestintäverkkoa. Se toimii radioamatöörien 10m bandilla taajuudella 29,005 MHz modella FM, aliäänenä 85,4 Hz, ja välittää yhteyden Kolin 2m puhetoistimelle OH7RAC tuviverkon 6m kantataajuuden kautta.

‘RAD-10’:n lähetelajina on puheyhteyksiin tavallinen simplex-FM. Se on asetettavissa etäkäytöllä 10m-2m bandigatewayn ohella myös muille toimintatavoille, kuten papukaijatoistimeksi, APRS-igateksi, tai G8BPQ-digimodeverkon pakettinodeksi. Vertikaaliantennina kympille on puolen aallon J-piiska.

Tämä 10 m puhegateway-yhteys on yksi turvatoistimella testattavista vaihtoehtoisista kokeellisista monikäyttöyhteyksistä, eikä se ole jatkuvasti päällä puhetoistimena.

Savon 10m toistinradiona on TYT TH-9800

Savo-Karjalan tuviverkon toistinten radiot on asetettu etähallittavaksi niin, että kaikkia niitä asetuksia ja toimintatapoja voi vaihdella, joihin radion oma setupohjelma kykenee. Neljän bandin TYT TH-9800 -toistinradioita on saatavissa kahta versiota, valinnaisesti joko 4m tai 6m bandeilla.

Mobiletoistinradioita käytetään nykyisin tilapäisinä yksityisinä koti- ja mobileripiittereinä releoimaan omaa yhteyttä esim. hamssin pienestä 70 cm käsiradiosta toistinradion koti- tai autoantennin kautta pidemmälle kantamalle 2m, 4m, 6m tai 10m bandille. Määräykset sallivat hamsseille omien X-banditoistinten käytön jatkuvan valvonnan alla oman kotiasemaluvan puitteissa. Miehittämättömät automaattiasemat puolestaan tarvitsevat erillisen taajuusluvan.

Tällaiset cross-band-toistimet ovat ketjutettavissa netistä riippumattomiksi langattomiksi verkoiksi. Näitä on Savo-Karjalan tuviverkossa säännöllisesti kokeiltu aina neljän toistimen ketjuihin saakka, eikä tämäkään näytä vielä olevan toistinketjun yläraja.

Vihjeitä toistinrakentajille

  • Jos toistinkäytössä tarpeellinen ‘Tytsyn’ eli TYT TH-9800:n vastaanottimen aliäänisalvan asetus (Rx CTC) ei toimi, aseta se radion muistiin käsin. Asetusohjelma ei pysty asettamaan vastaanotinsalpaa päälle. Sen jälkeen kun salpa on asetettu manuaalisesti näppäilemällä, se toimii, ja radion asetukset voi kopioda asetusohjelmalla tietsikan ja USB-johdon kautta. Manuaalinen muistiin talletus toimii etupaneelin keskimmäisen set-nappulan pitkällä painaisulla.

  • Kokeile kukin taajuuspari ennen käyttöä kunkin antennin kanssa. Osa X-banditoistinten taajuuspareista pyrkii ylikuulumaan eli kiertämään vastaanottimeen, jolloin toistin pyrkii oskilloimaan lähetintään päälle ja pois heikoilla sinkuilla. Herkimpiä kiertämään ja ylikuulumaan keskenään toistinradioissa ovat taajuuksiltaan lähinnä toisiaan olevat bandiparit, kuten 2m-6m ja 2m-4m. 70 cm on taajuudeltaan etäämpänä näistä, ja siksi yleensä vähemmän arka kiertämään. Tämä koskee kaikkia toistinradiomerkkejä ja -malleja.

  • Radion setuppi- ja muistinhallintaohjelma löytyy mukana tulevasta softavalikoimasta pakattuna nimellä TH9800英English2.08.rar ja USB-ohjelmointikaapelin ajurit ovat ohjelmapaketin Mobile radio software.zip pohjimmaisissa kansioissa Mobile radio software\TH-9800 software\TH-9800 software\TH-9800\USB Driver\USB Driver\win7

  • 4m mallin saa setupista vaihdettua näennäisesti 6m malliksi, ja päinvastoin. Radio ei kuitenkaan näin vaihdettuna worki kunnolla, koska sen lähettimen ja vastaanottimen piirit on viritetty vain jommallekummalle bandille. Parempi siis pysyä alkuperäisessä bandissa.

OH7RAD-10:n asematiedot toistinasemalistassa: automatic.sral.fi/index.php?p=st-main&st=759

Aseman sijainti: aprs.fi/OH7RAD-10

Toistinradiomallin wikisivu: wiki.robotz.com/index.php/TYT_TH-9800

TH-9800: koneita.com/erikoistuotteet/ … ainham.htm

T: - Juha

Tämä versio antennijakajasta eli diplekseristä on tehty ruuviliitinmallisilla rollerikeloilla. Näillä kelat saadaan portaattomasti säädettäviksi parhaan antennisovituksen asettamista varten. Sekä pieni 2m bandin ylipäästöpiirin kela, että molemmat ala-VHF-bandien ja 10 m bandin alipäästöpiirin isot kelat on toteutettu tällaisina aseteltavina rollereina.

Liitekuvassa ylhäällä keskellä on yhteinen liitin radiolle, josta haarautuvat ylipäästö vasemmalle 2m liittimelle, ja alipäästö oikealle 10 m bandin rinnakkaisliittimille. on 2m ylipäästössä ovat 30 pF keraamiset trimmerikonkat tuplina, että niiden säätövara riittää varsin laajakaistaiseen sovitukseen. Ylipäästö laskee lävitseen noin 135 … 170 MHz taajuudet.

Alipäästössä ovat vastaavasti molemmat isot rollerikelat sarjassa, ja näiden välistä maihin kaksi 50 pF trimmerikonkkaa. Tämän alipäästön säätö- ja sovitusvara yltää noin välille 27 … 71 MHz. Jakaja sovittui varsin täsmällisesti kuvan mittaustilanteen keinokuormiin.

Tyhjä liitin on varattu mahdollista kolmatta bandia varten, joka voi olla esim. 70 cm. Kolmen antennin jakajaa kutsutaan triplekseriksi.

T: - JuhaNäin on toteutettu APRS-igaten monitaajuuskuuntelu Keski-Savon 2m-6m X-bandipuhetoistinradion välitaajuudesta. Yhden ja saman toistinradion kautta on nyt kuuntelulla kolme toisistaan riippumatta valittavaa 2m jaksoa, kaikki yhteisestä isosta ja tehokkaasta 4-el Aerialin vertikaaliantennista, tarvitsematta APRS-igatelle erillisiä antenneja.

Monitaajuuskuuntelu on järjestetty niin, että APRS-igate kuuntelee yhden RTL-vastaanottimen ja SDR V3 -softaradion kautta samanaikaisesti sekä APRS-jaksoa 144800, että toistimen puhejaksoa 144650. Radiosoftan SDR V3 voi laittaa kuuntelemaan samanaikaisesti useampiakin taajuuksia, kuin näitä kahta. Lisäksi toistinradio kuuntelee entiseen tapaan tavanomaisesti omia 2m ja 6m puhejaksojaan aliäänen takana.

Koska APRS-igate kuunteleekin nyt puhetoistimen ‘kylkiäisenä’ olevan RTL-radiotikun kautta toistimen välitaajuudesta, niin se havaitsee aprs-taajuuden 144800 lisäksi myös puhejaksolta 144650 aprs-paketit, tarvitsematta edes avata toistinta aliäänellä. Keski-Savon tuvitoistin osaa siis kopittaa APRS:t nettiin puhejaksoltaan, ja olla samalla itse turhaan käynnistämättä lähetintään ja toistamatta pursketta silloin, kun aprs-asema lähettää sen toistimen 2m puhejaksolla ilman aliääntä.

SDR V3-softa on asetettu antamaan toinen taajuus ulos vasemmalla stereoäänikanavalla ja toinen oikealla virtuaaliäänikaapelisoftan kautta UZ7HO Soundmodemille, joka jakaa avaamansa APRS-paketit emuloiden AGWPE:tä. Soundmodemilta tulevat APRS-paketit kopittaa APRS-igate OH7RAD-3, joka tällä Keski-Savon toistimella on BPQ32-digimodeserverin osana. Varalla on samaa Soundmodemia seuraava UI-View-igate OH7RAD-1. Näin APRS:t menevät varatietä nettiin, vaikka jompikumpi igate, tai sitä kuunteleva serveri, tai serverin nettiyhteys takkuilisi.

Linkkejä:

SDR Version 3 Console - sdr-radio.com/Software/Downloads

VB-CABLE Virtual Audio Device - vb-audio.com/Cable/

Soundmodem - The software Packet-Radio TNC - uz7.ho.ua/packetradio.htm

BPQ32 installation - cantab.net/users/john.wisema … lation.htm

Monitaajuusigaten tilastoa - aprs.fi/info/graphs/?call=OH7RAD-3

T: - JuhaKolin toistin OH7RAC on nyt Echolinkissä, josta se välittää puheyhteyden 2m ja 6m simplextaajuuksilleen, ja edelleen 6m kantataajuutensa kautta radioteitse Keski-Savon toistimelle OH7RAD.

Varkauden tai Kuopion kautta kesäleirille 2018 tulijat voivat aloittaa 2m mobilekusoilun Keski-Savosta OH6RAD:n 2m taajuudella 144,650, jolta puhetoistinketju välittää yhteyden leirille Nurmekseen radioteitse Kolin OH7RAC jaksolla 144,525, ja Itä-Suomea kauemmas Echolinkin kautta. Kumpikin Savo-Karjalan toistin toimii tavallisella simpleksillä. 2m yhteyden avaukseen tarvitaan aliääni 85,4 Hz.

Kolin ja Keski-Savon monitoimitoistimilla ovat myös APRS-igatet sekä 2m ja 6m maakuntakantaman pakettiradionodet, jotka on liitetty BPQ32-portin välityksellä maailmanlaajuiseen hamssien digimodeverkkoon.

Workkimaan pääsee mistä päin maailmaa hyvänsä esimerkiksi puhelimellaan, johon on saatavissa Echolink. Kolin toistinta on käynyt uuden liittymän kautta kokeilemassa kotimaisten lisäksi ulkomaisia hamsseja mm. W-maasta. Kiitos Echolinkin asennustyöstä Veijolle OH3NFC, ja testauksesta Arille OH7FES!

Linkkejä:

Echolink-app androidipuhelimeen: play.google.com/store/apps/deta … roid&hl=en
Echolink validation - ohje: echolink.org/validation/

Koli OH7RAC: automatic.sral.fi/index.php?st=725
Savo OH7RAD: automatic.sral.fi/index.php?st=756

OH7RAC:n wikisivu: fi.wikibooks.org/wiki/Radiotaajuuskirja/OH7RAC
Echolink-tietoa: arpotechno.fi/work/echolink/

T: - Juha

Androidikännykän ohella Echolinkin kauttta workkiminen onnistuu tietsikalta. Tältä näyttää Echon tietsikkaruutu. Kolin 2m-6m krossaritoistimelle OH7RAC pääsee Echon kautta näin.

Aluksi selataan välilehdeltä Explorer View ensin Europe -> Finland -> OH7RAC-R, ja kytkeydytään toistimelle sitä tuplaklikkaamalla.

PTT on Echolinkin ikkunassa ylhäällä vasemmalla oleva salamankuva. Toistin lähettää bandille, kun klikkaat salamaikonia kerran, ja lopettaa kun klikkaat sitä toisen kerran. Puhuessasi mikin äänentaso näkyy palkissa vasemmalla alla kertoen äänen lähetyksen toimivan.

Jos ääntä ei lähde tai tule, selaa Echolinkistä äänilaitteiden valinta valikosta System setup -> Audio, ja aseta siihen oikeat tietsikkasi mikki ja kaiutin.

Softat osaavat toki myös temppuilla. Kaikissa tietsikoissa Echosofta ei suostu toimimaan, vaan tekee taimautteja, hävittää äänensä, tai muuta. No, amatöörien tekemiä nämä vain ovat! :wink:

T: - Juha

Täältä softa: echolink.org/download.htmEcholinkin nettiyhteys tahtoo takerrella palomuureihin, reitittimien porttiestoihin, operaattorin asettamiin suojauksiin ym. jolloin se tekee timeoutteja yritettäessä yhteyttä listalla oleville toistimille ja radioporteille.

Yksi tapa kiertää nämä tietoturvamme vartijoiden kusoilulle asettamat kompastuskivet on käyttää Echolink-proxyja välittämään yhteys netin tukosten läpi. Se tapahtuu näin:

Settings > System Setup > Proxy > Choose Public Proxy

Valitse listasta jokin. Jos lista on tyhjä, klikkaa nappia ‘Refresh List’, sitten valitse siitä yksi lukuisista proxyistä, ja klikkaa OK. Echoyhteyksien pitäisi nyt alkaa syntyä.

Kännykkäsovelluksen asetuksista löytyvät vastaavasti valinnat mm. Direct, Relay, Proxy ja Auto. Kokeilemalla näitä vuorollaan selviää, millä niistä Echolinkki ottaa parhaiten yhteyden kussakin verkkosijainnissa.

T: - Juha
Echolinkin yhteysongelmaan - Settings - System Setup - Proxy - Choose Public Proxy.JPG

Savo-Karjalan 2m-6m toistinverkkoon OH7RAC-OH7RAD pääsee Echolinkin ohella vaihtoehtoisesti Zello-puheradioverkon kautta. Arin OH7FES kotiasemalleen Lieksaan rakentama Zelloradioportti yhdistää Kolin toistimelle OH7RAC.

Tämä gateway käyttää radioporttia hoitavan tietsikan ääniin kytkettyä tavallista pientä 2m käsiradiota etäyhteyden muodostamiseen Kolille, joka välittää yhteyden samanaikaisesti edelleen OH7RAD:lle Savoon 6m kantataajuutensa kautta. Tässä radioportissa Zello käyttää käsiradiota sen oman VOX:in kautta. Näin radion liittäminen tietsikalle on yksinkertaista, PTT-ohjauksen jäädessä pois.

Zellolla voi toteuttaa radioportteja omilla radioilla eri yhteyksille. Etäyhteyttä voi workkia joko androidipuhelimen Zello-appilla, tai tietsikan Zellosoftalla. Zellossa on kymmeniä suomalaisia lupavapaita puheryhmiä, joita voi kuunnella heti. Zello sallii useiden eri kanavien kuuntelun samanaikaisesti.

Zello on kaikille käyttäjille avoin radioiden etäkäyttösofta, mutta radioamatööritoistinten workkiminen on rajoitettu zellokanavan ylläpitäjän hyväksynnän kautta vain hamsseille. Kun laitat Arin zellogatewaylle liittymispyynnön, aseta hamssikoolisi näkymään käyttäjätunnuksesi tiedoissa, niin tämän hamssibandin radioportin hoitaja tietää hyväksyä sinut. Echolinkin käyttäjätunnusten saanti on puolestaan rajoitettu ainoastaan radioamatööreille.

Linkit:

Arin Zellokanavan OH7RAC-radioportin infosivu: zello.com/oh7fes

Täältä löytyvät Arin OH7FES tekemät Zello-gatewayn ja Echolinkin OH7RAC-R käyttöopastukset molempien radioverkko-ohjelmien lataus- ja asennuslinkkeineen sekä -ohjeineen. Seuraa sivulta näitä linkkejä: OH7FES homepage > OH7FES Zello Gateway: qrz.com/db/oh7fes

Suora linkki ohjesivulle: oh7fes.ddns.net/ari/zello.htm

T: - Juha


Huomenta
muuttuneet linkit

oh7fes.ddns.net:93/ari/

zello.com/oh7fes

tv Ari OH7FES