Maston rakentamista ja varustamista

RDF tarkoittaa ‘Radio Direction Finding’ eli radiosuuntimoa. Kokeillut ‘kvadimattoantenni’ 2Q4H (parallel quad array) sekä ristiluuppi XQ4H (crossed loop array) koostuvat kumpikin kahdesta identtisestä 4-el vaakakvadista. Ekassa ne ovat rinnakkain puolen aallonmitan päässä toisistaan, ja toisessa ristikkäin.

Kumpaakin kvadiparin puolikasta syötetään erikseen samanmittaisilla koakseilla keskenään samanlaisille hamssivastaanottimille, jotka on vaihelukittu taajuuksiltaan koherentiksi pariksi. Vastaanottimien äänet syötetään stereoäänikortin kautta tietsikalle, jolla Spectrum Lab -softan RDF-toiminto laskee spektrissä näkyvien radioaaltojen tulosuunnat vertaamalla niiden vaihe-eroa. Kyseessä on siis radiosuuntiminen interferometriamittauksella. Periaatteessa sama menetelmä, kuin millä korvamme arvioivat äänten tulosuuntia vaihe-erojen perusteella.

Rinnakkaiskvadiantennin 2Q4H suuntakuvio muistuttaa yhtä vaakakvadia tai -dipolia kaksoiskeiloineen. Kvadiparin sivut on suunnattu Pietarin TV:n suuntaan vaimentamaan vahvaa TV-kantoaaltoa ‘häikäisemästä’ heikkoja dopplereita ja muita taivaskaikuja. Kvadipari on kiinteästi suunnattu, eikä siis pyöri maston mukana. Runkomateriaalina antenniparissa on lasikuituputki. Elementtilankana on eristetty puhelinparikaapeli halkaistuna. Antenniparin korkeus on 6 m, leveys 4,5 m ja paino 5,7 kg.

Lisää: viewtopic.php?f=21&t=295&p=2598#p2549

Ristikvadi XQ4H radiosuuntimiseen

Rinnakkaisten kvadiluuppien i[/i] jälkeen seuraava radiosuuntimiseen (Radio Direction Finding, RDF) sopiva 6m bandin antennikokeilu on 4+4-elementtinen ympärisäteilevä vaakapolaroitu ristiluuppi i. Spectrum Lab[/i] -softan RDF-toiminto on tarkoitettu ristiluuppiantenneille, joten tämän antennin kanssa softan radiosuuntimonäytön pitäisi olla kalibroitavissa todellisille ilmansuunnille.

Alimmassa liitekuvassa 6m jagien alle puomin nokkaan oikealle on nostettu roikkumaan 4+4-elementtinen stakattu horisontaali 6m bandin ympärikuunteleva ristiluuppi. Tällainen antenni soveltuu radiointerferometriasuuntimiseen Spectrum Lab -softan RDF-toiminnon kanssa käytettynä.

Antennin ristikkäiset syöttöelementit ovat samanlaiset kuin ‘luurankokvadin’ syöttöelementit. Ristiluupin XQ4H korkeus on n. 6m ja leveys 1,4m. Noin pari kiloa painavan antennin lankaelementit ovat eristettyä halkaistua puhelinparikaapelia eli ‘killua’. Kunkin kvadielementin sivun pituudeksi on 6m alabandille kokeiltu sopivaksi eristetylle killuelementtilangalle 136 cm.

Syöttöjohdot ovat keskenään samanmittaiset pätkät 75 ohmin TV-koaksia, ja sovitettu kummankin ristikkäisen kvadiluuppisarjan suurimpedanssiseen syöttöön 120 cm mittaisilla n. 150 ohmin puhelinparikaapelin pätkillä. Tukirakenteet ovat kevyttä lasikuituputkea. Tämä ristiluuppiantenni on toteutettu ilman alumiiniosia, jotta se pysyisi mahdollisimman kevyenä ja helppona käsitellä ja ripustaa asennuspaikkaansa maston sivussa.

Lisää: viewtopic.php?f=21&t=295&p=2598#p2598

‘Luurankokvadi’ kahdelle metrille: guns.connect.fi/innoplaza/juttu/ … index.html

T: - Juha