OH7ABE:lle uusi logo

Ylä-Karjalan Radioamatöörit ry on päivittänyt vuonna 1995 perustamisaikana tehtyä logoa
nykyaikaisempaan myös kansainväliseen muotoon.Logon tekoon osallistui jäsenistö ja
hallitus lopullisesti hyväksyi sen muutamasta jäsenistön esittämästä versiosta…

T: Ylä-Karjalan Radioamatöörit ry OH7ABE
Sihteeri Kimi OH7KIM
oh7abe logo.jpg