VAPEPA Foorumi

Matti OH7FQP ja Alpo OH7VL olivat 24-25.11.2012 Leppävirralla edustamassa kerhoamme OH7AB.
Foorumi on vuosittainen tapahtuma ja siellä oli Kaakkois-Suomen ja Savo-Karjalan vapaaehtoisia pelastuspalvelu -aktiiveja.
Kaksi muutakin hamssia oli saapunut 5-piiristä.

Alpo OH7VL