Kriisi- ja turvaviestintä TUVI: Digimodet ja X-toistimet

Jos klikkaa turvaviestintäpalvelimen radioyhteyskartalla asemien välistä yhteysviivaa, niin aukeaa linkki wikin vastaavaan muistiinpanosivuun. Kätevää näin, oleelliset yhteyskokeilutiedot ovat paikallisesti Lars-raspissa. Aikanaan, kun asemien tiedot ovat tässä Larsin omassa miniwikissä, niin niihin päästään käsiksi myös offline. Niitä voidaan hyödyntää radioyhteyden kautta, ja päivittää asemien tietoja automaattisesti. Esimerkki alla.

Linkkejä:

Kolin LARS-turvaviestintäpalvelimen lyhyt verkko-osoite: lars.dy.fi/

Tuviserverin esittely maanpuolustusnetissä: maanpuolustus.net/posts/478020/

OH7RAC:lla on myös hamssien digimodeverkon BPQ32-serveri ja nodet: oh7rac.dy.fi:85/Node/Routes.html

T: - Juha

Näin APRS-jaksoa kuuntelevat Kolin OH7RAC ja Savon OH7RAD APRS-igatet ovat tänään vahvan syystropokelin aikaan havainnut asemia. Radioteitse digipiitattuina kuultujen asemien perässä on * -merkki oheiskuvan UI-Viewin listassa. Ilman tähtimerkkiä kopitetut ovat tulleet 2 m ‘suorilla’, joista pisimmilään on Susirajalle saakka kuulunut tänään OH2RDS.

Sekä Kolin, että Savon tuvitoistimilla toimii kolmen eri taajuuden igatekuuntelu. Kaksi kummankin monitoimitoistimen igateista toimii UI-View -softalla. Kolilla lisäksi yksi BPQ32:lla. Tavanomaisen APRS-taajuuden lisäksi molemmilla sekä Kolin OH7RAC:n, että Savon OH7RAD:n puhetoistintaajuuksilla on APRS-igate. Sekä 6m, että 2m. Paikkatieto menee siis perille nettiin kummalla tahansa puhetoistimella workittaessa, jos APRS-purske on kytketty omaan radioon.

APRS-kantama on näiden puhetoistinten tehokkailla antenneilla pidempi kuin tavallisilla APRS-digeillä, joten sen käyttö sopii tilanteisiin, jolloin ajelee tavallisen 2m APRS-verkon ulkopuolella. Savon 2m APRS-taajuuden igate on toteutettu tavanomaisesta poikkeavasti kuuntelemalla puhetoistinradion välitaajuutta RTL-tikkuradiolla. Yksi ja sama OH7RAD:n Wouxun-toistinradio kuuntelee siis näin APRS-purskeita kolmelta eri taajuudelta, tehokkaalla Aerial AV1912-nelikkovertikaaliantennillaan. Lisäksi Savon ja Kolin puhetoistimet välittävät kumpikin 2m puhejaksolla kuulemansa APRS:n toisilleen keskinäisen riippumattoman verkkonsa 6m kantataajuuden kautta.

Kolin monitoimisen turvatoistimen esittely wikissä: fi.wikibooks.org/wiki/Radiotaajuuskirja/OH7RAC

Onko APRS-asemasi kuulunut Kolille saakka? Igaten OH7RAC-3 kuulemien 2m APRS-asemien päivittyvä lista BPQ32-serverillä löytyy osoitteella: oh7rac.dy.fi:85/aprs/allrf.html

Savon tuvitoistin OH7RAD: automatic.sral.fi/index.php?st=756

T: - Juha
2017-09-24-1128 - OH7RAD Savo APRS igate - Wouxun KG950 pan RTL HDSDR Soundmodem UIView - Ant AV1912 - Tropoa (c) OH7HJ.JPG
2017-09-24-1130 - HDSDR IF Rx of OH7RAD Savo APRS igate - Wouxun KG950 pan RTL HDSDR Soundmodem UIView - Ant AV1912 - Tropoa (c) OH7HJ.JPG

Pohjoisen P-K maakunnan Kolin tuvitoistimen OH7RAC pariksi on rakennettu Keski-Savon Leppävirralle tuvitoistin OH7RAD puhetaajuudella 144,650 MHz FM, aliääni 85,4 Hz. Crossband-puhetoistimia yhdistävänä kantataajuutena on 50,850 MHz, aliääni 151,4 Hz. Tämä 50 MHz (6m) kantataajuus on kummallekin maakuntatoistimelle yhteinen niin, että toistimet välittävät puheyhteydet 144 MHz (2m) käyttäjätaajuuksiltaan toisilleen näiden 110 km välimatkan yli yhteisen 50 MHz kantataajuutensa kautta, muodostaen riippumattoman maakuntien välisen toistinverkon.

Toistinten 50 MHz yhteis- eli kantataajuus ja aliääni ovat kriisi- ja turvaviestintävalmiutta ajatellen valittu yhteensopivaksi muiden radioverkkojen, kuten pataljoonaradioiden kanssa. Liikennöinnin ja puheradioiden asetusten ja laitteistovaatimusten sekä tilapäisten toistinten samaan verkkoon liittämisen pitämiseksi mahdollisimman yksinkertaisina, nämä maakuntatoistimet toimivat tavallisella yksitaajuisella (simplex) FM-puhelähetteellä, ilman päälle jäävää toistinkantoaaltoa.

Savo-Karjalan maakuntienvälisiä turvaviestintäyhteyksiä välittävän pakettiradioverkon kattavat radiosolmut ja BPQ32-palvelimet ovat yhteydessä useisiin pakettiradioportteihin (gateway) ja Winlink-, chat- ja bbs-solmuihin, jotka välittävät tekstisanomat (BBS), ryhmäkeskustelut (chat) ja sähköpostit (Winlink) radioamatöörien maailmanlaajuisen G8BPQ-digimodeverkon kautta vastaanottajille. Savon toistinasemalla sijaitsee myös edellisissä viesteissä kuvattu turvaviestintäpalvelin LARS.

FM-crossband-puhetoistimet simpleksijaksoilla

Nämä maakuntienvälisen verkon muodostavat 2m-6m puhetoistimet OH7RAC ja OH7RAD ovat FM-simplextoistimia. Taajuudet niille valittiin toistinasemakoordinaattorin ja VHF-valiokunnan kanssa 144 MHz all-mode-kaistan paikallisesti häiriöttömiksi mitatuista taajuuksista.

Miksi FM? SSB:n käytön rajasi käytännössä pois määräysten vaatimus avausäänestä. Valintaa helpotti, että sekä saatavissa olevat valmiit crossbanditoistinradiot, että yleisesti turvaviestintään soveltuvissa radioverkoissa käytetyt radiopuhelimet ovat FM-radioita. Turvaviestintään varautumisessa on oleellista radioverkkojen mahdollisimman laaja tekninen yhteensopivuus.

Näiden kaltaisille simpleksitoistimille ei ole varattu omaa taajuuskaistaa, koska ne ovat maassamme vielä varsin uusia ja vähän tunnettuja hamssien keskuudessa.

Usean toistimen ketjut

Tuvitoistinverkkoon pääsee paitsi suorilla yhteyksillä, niin myös omien simpleksitoistinten välityksellä. Nämä ovat sallittuja kunkin hamssin omassa valvonnassa ilman eri lupaa. Simplextuvitoistimet muodostavat tavallisista käsi- ja mobileradioista verkon. Vähän kuin tukiasemat kännyköistä.

Kolin ja Savon kaltaisten simpleksitoistinradioiden verkkoon voi liittyä kätevästi kuka tahansa hamssi vaikka omalla mobiletoistinradiollaan, esimerkiksi asettamalla sen välittämään 70 cm käsiradionsa taajuudelta yhteyden tuvitoistimen 2m jaksolle. Näin saa jalkautuessaan vaikka mökille, marjaan tai etsintäoperaatioon pidettyä pikkuisen käsiradionsa pamppuantennilla mobiletoistimensa välityksellä koko tuvitoistinverkon kantaman mittaisia yhteyksiä.

Toistinketjuja on kokeiltu tähän asti neljän peräkkäisen toistimen yhdistelmään saakka, jossa kaksi toistinta ovat Koli ja Savo, ja kaksi muuta hamssien omia mobiletoistinradioita käsiradioiden yhteyksiä välittämässä. Pidempikin ketju voisi toimia. Liikennöinnin kannalta oleellisin opittava uusi taito on antaa noin sekunnin verran kantoaaltoa ennen puhumisen aloittamista, että toistinten aliäänisalvat ehtivät avautua läpi koko ketjun. Muutoin puhetuvitoistinten workkiminen muistuttaa tavallista simpleksikusoilua.

Miksei verkkoa dupleksitoistimista?

Perinteiset duplekseriripiitterit rajautuivat pois liian monin tavoin soveltumattomina automaattisten turvatoistinverkkojen rakentamiseen. Päälle jäävää kantoaaltoa käyttävinä dupleksiripiitterit eivät salli netistä riippumattomien langattomien toistinverkkojen muodostamista, kuten eivät myöskään tavallisten, yleisten simplexradioiden käyttöä.

Muita dupleksiripiitterien rajoituksia on, että ne ovat valitettavasti sidoksissa vain yhteen ainoaan taajuuspariin. ‘Pöntöt’ vievät osansa vastaanottimen herkkyydestä ja toistimen kantamasta, ja estävät turvaviestinnässä oleellisen toistintaajuuksien vaihdon. Tasokkaat duplekseripöntöt ovat kyllä komeita vintagelaitteita, mutta kömpelöitä ja kovin rajoittavia. Ja kaiken päälle kalliita.

Nämä kokonaiset Kolin ja Savon monitoimitoistinasemat useine radioineen ja antenneineen tulivat halvemmiksi, kuin mitä pelkät yhden puheripiitterin duplekseripöntöt olisivat kustantaneet.

Maakuntakantaman APRS-igatet puhetoistimilla

Sekä Kolin OH7RAC, että Savon OH7RAD puhetoistimilla on tavanomaisen APRS-taajuuden igaten lisäksi toistinten molemmilla puhejaksoilla omat APRS-igatet. Nämä kuuntelevat Soundmodem- ja UI-View-ohjelmien avulla molempien 2m/6m puhetoistinten kumpaakin jaksoa, ja välittävät niillä kuulemansa APRS-purskeet sekä toisilleen, että nettiin ja muille verkon käyttäjille.

Kuuntelukantama on puhetuvitoistinten tehokkaiden antennien ansiosta tavanomaisia 2m APRS-digejä ja igateja pidempi. Paikannuksensa saa siis halutessaan kulkemaan APRS-pelveluihin samalla radiolla, kun millä workkii puhetoistimella, myös tavanomaisen APRS-verkon kantaman ulkopuolelta.

Esimerkiksi Kolin puhetoistin OH7RAC on kuullut 6m jaksollaan koeajoissa parhaimmillaan APRS-mobileasemaa suoraan 110 km päästä. Nämä puhetoistinten igatet kattavat jokseenkin koko P-K suuntaan kulkevan Varkaudentien, joka on tavallisen 144800 APRS-verkon kantaman piirissä vain lyhyeltä osaltaan.

Igatet yhteysinfoineen näkyvät myös kartalla netin APRS-FI -palvelussa. Sekä Kolilla, että Keski-Savossa toimivat parhaillaan nämä kolmen eri taajuuden ja varayhteyksinä usean eri serverin kautta paikannuksia välittävät APRS-igatet:

Koli OH7RAC, OH7RAC-1, OH7RAC-3.
Savo OH7RAD, OH7RAD-1, OH7RAD-3.

Pakettinodeverkko välittää tekstisanomat

Keski-Savon BPQ32-node OH7RAD ja 6m/10m(/2m) pakettiradioyhteydet on otettu käyttöön. Kutsumerkkien SSID:t eli häntänumerot on valittu viittaamaan bandiin, jolla ne toimivat. Esimerkiksi -6 merkitsee 6m nodea, -10 kympin ja -2 taas 2 metrin nodea. Koska samoja SSID:itä ei riitä usealle saman bandin nodelle, niin APRS-jakson 2m nodeilla on SSID -3.

Savon 6m bandin node OH7RAD-6 ja nettiin kytketty BPQ32-serveri OH7RAD muodostavat pakettigatewayn, jolla on 50 MHz yhteys Kolin nodelle OH7RAC-6. Alempana on mallikonekti Savoon radioteitse Kolin 6m noden OH7RAC-6 kautta.

Jokaisen noden eli itsejärjestyvän verkkosolmun infossa on selostettu sen yhteysjärjestelyt, kuten antennit, taajuudet, sijainti ym. Infon saa käskyllä ‘i’ Tässä esimerkki Savon 50 MHz nodeinfosta:

6SAVO:OH7RAD-6} Savo EmCom AX25 Netrom node, KP32XM Leppavirta.
50.625 MHz 10W 1k2 FM. Ant horizontal 4-el dipole array.
TNC21 and FT100D. Mode and freq configurable.

Taajuuksia ja asematietoja:

Nodeverkkoon pääsee kaikkien BPQ32-serverien kautta, joista tässä linkki Kolin BPQ32:lle: oh7rac.dy.fi:85/Node/Routes.html
LARS-turvaviestintäpalvelin auttaa yhdistämään hajanaiset radioasemat maakuntienvälisiksi turvaverkoiksi: LARS.dy.fi/
Suomen Radioturva: radioturva.fi/

Kolin OH7RAC wikisivu: fi.wikibooks.org/wiki/Radiotaajuuskirja/OH7RAC
Maakuntienvälinen turvaviestintähanke wikissä: fi.wikibooks.org/wiki/Radiotaaj … tint%C3%A4
Pataljoonaradioiden yhteensopivuus harrasteradioverkkojen kanssa: fi.wikibooks.org/wiki/Radiotaaj … joonaradio

Savon puhetoistin OH7RAD SRAL:n toistinasemaluettelossa: automatic.sral.fi/?p=st-main&st=756
Maakuntaverkon tuviasemat lyhyine infoineen näkyvät APRS-kartalla. Tässä Savon puhetoistimen APRS-karttalinkki: aprs.fi/OH7RAD
Kolin APRS-igate OH7RAC-3 on yksi sen kolmesta igatesta. Tässä sen tilastoa: aprs.fi/info/graphs/?call=OH7RAC-3

T: - Juha


Malliyhteys Savoon ensin Kolin BPQ32-nettiserverille, sitten radioteitse Kolin 6m noden OH7RAC-6 ja Savon OH7RAD-6 välityksellä:


Connected to TelnetServer
r
1KOLI:OH7RAC} Routes
2 OH7RAC-2 250 7!
2 OH7RAC-3 250 12!
2 OH7RAC-6 250 16!

1 OH5RM-10 200 90!
1 OH2FXI-10 200 0!
1 OH7JJT-10 200 0!
1 IR0UGN-2 193 7!
1 OH9MWB-10 192 5

c 2 oh7rac-6
1KOLI:OH7RAC} Connected to 6KOLI:OH7RAC-6
r
6KOLI:OH7RAC-6} Routes:
0 6SAVO 192 2

1 1KOLI 255 47
1 3KOLI 255 48
1 2KOLI 255 48

c 6savo
6KOLI:OH7RAC-6} Connected to 6SAVO:OH7RAD-6
r
6SAVO:OH7RAD-6} Routes:

0 6KOLI 192 47
1 10SAVO 255 3
1 1SAVO 255 3

c 1savo
6SAVO:OH7RAD-6} Connected to 1SAVO:OH7RAD

i
1SAVO:OH7RAD} EMCOM gateway node, igate and X-band repeater.
QTH SAVO KP32XM, Leppavirta
SYSOP Juha, [email protected]
Port 1: TCP/IP Network
Port 2: Packet gateway 29.005/50.625
Port 3: 144.800 HDSDR Soundmodem APRS igate
X-band FM simplex repeaters:
Koli OH7RAC 144.525 CTC 85.4
Savo OH7RAD 144.650 CTC 85.4
Interconnecting base freq: 50.850 CTC 151.4

1SAVO:OH7RAD} CHAT CONNECT BYE INFO NODES ROUTES PORTS USERS M 1,2,3 Links

r
1SAVO:OH7RAD} Routes

2 OH7RAD-6 250 7!
2 OH7RAD-10 250 7!
1 OH5RM-10 200 0!
1 OH2FXI-10 200 0!
1 OH7JJT-10 200 0!
1 IR0UGN-2 193 0!


Keski-Savon puhetuvitoistimen OH7RAD kuuluvuuskartta mobileen pun ja tukiasemille sin 144MHz - Toistinantenni 7,5dBi AV1912.jpg
Keski-Savon monitoimitoistimen OH7RAD kuuluvuuskartta mobileen pun ja tukiasemille sin 29 MHz - Toistinantenni 3dBi.jpg

Mitä parhaillaan kuuluu turvaviestintäpalvelimelle LARS, joka auttaa yhteyskatkon aikaisia hajanaisia radioasemia järjestäytymään toimiviksi tilapäisiksi kriisiviestintäverkoiksi? LARS-palvelinsoftan turvaviestintään on kehittänyt ja koodannut Tarmo OH6ECF. Hänen aloitteestaan on rakennettu myös Keski-Savon tuvitoistin OH7RAD, joka muodostaa osan Savo-Karjalan tuvitoistinverkkoa.

Itse LARS-palvelin toimii piskuisessa Raspberry Pi -tietsikassa, jollaiset tunnetaan tuttavallisesti kutsumanimillä ‘raspi’ tai ‘piirakka’. LARS-piirakoita voi olla yhtaikaa useammassakin eri sijainneissa niin, että netin ollessa osittain poikki, netistä putoavan turvapalvelimen tilalle voidaan vauhdissa vaihtaa toisessa sijainnissa oleva, yksinkertaisesti asettamalla etänä palvelimen forward-osoite osoittamaan varapalvelimeen.

LARS-tuvipalvelinta on ehditty kokeilla ja käyttää useissa eri sijainneissa, kuten Kolin OH7RAC- ja Savon OH7RAD -maakuntatoistinasemilla. Parhaillaan on nettiin yhteydessa Tarmon omaan FT897 -radioon sisäänrakennettu LARS-raspi, joka hoitaa tuvipalvelimen ohessa myös muita viestintätehtäviä. Nettiin tämä ‘raspijesse’-yhdistelmä on yhteydessä mobiililiittymän kautta, ja kulkee tarvittaessa mobiilissakin mukana, muodostaen mm. paikallisen puhetoistinliittymän 70 cm käsikapulan kautta isoon Savo-Karjalan RAC-RAD-tuvitoistinverkkoon.

LARS-linkkejä:

Tällainen on Tarmon Yaesu-Raspberry-yhdistelmä, josta LARS-tuviserveri parhaillaan workkii: kissactiongroup.wikispaces.com/PImp
Yaesu-amatööriradion sisuksissa piileskelevää LARS-tuvipalvelinta pääsee kokeilemaan osoitteessa: lars.dy.fi/
LARS-turvaviestintäserverin esittely: Ring core calculator

T: - Juha
2017-10-23 - Tämän LARS-tuviserverin sisältämä Raspberry Pi on yhteenrakennettu Tarmon OH6ECF radioon FT897 (c) OH7HJ.JPG

50 MHz bandilla asutusympäristöt ovat vältettäviä asemasijainteja. Parhaat asemapaikat löytyvät hylätyn oloisilta korkeilta paikoilta, tai avarien vetten ääriltä. Jokainen yksittäinen omakotitalokin näkyy häiriöspektrissä, ja kerrostalo on jo suoranainen bandin tukkiva häiriöpesä. Epäilyjä 50 MHz jaksojen häiriöalttiudesta toistinkäytössä kuuluu usein myös bandilla. Radiotekniseen kehitystyöhöni liittyen teen lähes päivittäin mittauksia ja havaintoja 6m bandeilla. Kuuden metrin monet keli-ilmiöt, häiriöt ja niiden aiheuttajat ja käyttäytyminen ovat siis tulleet vuosien mittaan tutuiksi etenkin monipaikkatutkaan liittyvistä etenemismittauksista.

Otin vapauden käyttää Es- ja tropokelihavaintojen mittauskokemuksiani näiden tuvitoistimien taajuusvalinnoissa. Tavanomaisen yrityksen ja erehdyksen, tai vielä summittaisemman auktoriteetin määräämän taajuuden sijasta, toistinten OH7RAC ja OH7RAD taajuusvalinnat perustuivat eri keleillä ja eri asemasijainneissa mitattuihin häiriöspektreihin. Nämä vierekkäin asettamalla haettiin eri sijainneissa mitatuille radiospektreille yhteiset häiriöttömimmät jaksot. Ei ollut vaikeaa eikä kallista, SDR-tikku maksoi kympin, ja läppäri löytyi ennestään.

Häiriöspektrit mitattiin sekä 2m, että 6m bandeilla. Mahdollisuuksien mukaan etenkin 6m spektrit mitattiin eri suunnista syntyvillä Es-keleillä. Näistä löytyi sarja lupaavan hiljaisia taajuuksia, joista valittiin yhteensopivat eri asemasijainneissa. Jäljelle jäävistä pyydettiin SRAL VHF-valiokunta nimeämään taajuusallokaation suhteen suotavimmat, minkä Jussi OH5LK sujuvasti hoiti, kiitoksia ja 73! Näin saatiin kummallekin bandille kolme taajuusehdokasta, joista häiriöttömimmät keskenään parhaiten workkivat merkattiin taajuuslupahakemuksiin.

Taajuusvalinta näyttää toimivan, Es-keleissäkin tämä 6m-2m tuvitoistinverkko on workkinut häiriöttä. Samoin esimerkiksi äskeisessä vuosikymmenen tropokelissä tuvitoistimet toimivat siististi ja ilman sekaan tunkevia sinkkuja, kun taas läheinen perinteinen 2m duplekseriripiitteri tavanomaiseen tapaan arvaten ja arpoen määrättyine kiinteine kanavineen kärsi yhtämittaisesti tuntien ajan sitä tukkivasta ja lähettimen päälle jumivasta tropokelihäiriöstä.

Linkkejä

Täällä on esimerkki taajuuksien valinnan apuna käytetystä yhden asemasijainnin 50 MHz häiriöspektrisarjasta Es-kelin aikana: viewtopic.php?f=15&t=225&start=20#p1425

Mittaus liikkuvasta autosta, jossa häiriöviirujen rypäleitä piirtyy 6m bandin spektrinauhalle ohitettaessa yksittäistäkin urbaania settlementtiä digielektronisten kotitalouslaitteiden installaatioineen: viewtopic.php?f=15&t=225&start=20#p1331

Ukkostutka antaa vihjeitä ukkos-Es-kelien myötä kuuluvien 6m lähetteiden saapumissuunnista: fi.blitzortung.org/live_lightnin … php?map=10

6m monipaikkatutkan online-demonäyttö: maanpuolustus.net/pages/tutka/

Tuvi: fi.wikibooks.org/wiki/Radiotaaj … tint%C3%A4

OH7RAC Koli: fi.wikibooks.org/wiki/Radiotaajuuskirja/OH7RAC

OH7RAD Savo: automatic.sral.fi/?st=756

73, T: - Juha
IMG_4435 Aerial AV1912 ja 50 MHz pystydipoli harjalle asennettuina (c) OH7HJ.JPG

Kevyen 4-el jagin puomin ja elementtien materiaaleina on käytetty lasikuituputkia. Elementtien sisään on laitettu johteeksi kuoritun yksisäikeisen puhelinparikaapelin eli ‘killun’ sisälankaa. Se on ns. teräskuparia, eli kuparilla pinnoitettua n. 1mm teräslankaa.

Lasikuituputki toimii antennielementtejä sähköisesti pidentävänä dielektrisenä eristeenä, joten putkien sisään laitettavia killulankoja lyhennettiin vastaavasti. Lyhennyskerroin määritettiin ensin kokeilemalla syöttödipolilla ilman muita elementtejä, minkä mittaisina killulankalementit virittyivät. Sen jälkeen kaikki muutkin elementit lyhennettiin saadun lyhennyskertoimen mukaan.

Elementtien lasikuituiset päällisputket jätettiin muutamia senttejä pidemmiksi kuin niiden killulankasisukset, jotka lukittiin ainoastaan suuntaajien ja heijastajan elementtiputkien puolikkaiden yläpäihin sulateliimalla. Näin elementit ovat purettavissa ja koottavissa jagin lasikuitupuomin läpi laitettujen ja puomiin kiinni liimattujen ulkoputkien sisään, jotka ovat myös lasikuitua. Elementtiputket on lukittu asennuspaikalla kiinnikeputkien sisään itsevulkanoivalla kumiteipillä liitoksen ympärille kiertämällä. Näin liitos sekä säänkestävä, että tarvittaessa purettavissa antennin siirtoa varten.

Jagin 6m syöttöelementissä on yksinkertainen suora syöttö. Sen killulankasisuksia ei ole lukittu elementtiputkiin, jotta antennin pääsee purkamaan ja kokoamaan helposti kuljetusta varten. Irroitettavan killusisälangan ansiosta jagin voi tarvittaessa virittää uudelleen eri taajuudelle. Antenni painaa vain noin 3,5 kg, joten sitä on helppo käsitellä katolla ja mastossa. Tuulipinta on pieni, eikä se vaadi TV-mastoputkea raskaampia mastorakenteita kiinnitysalustakseen. Viimeistelynä on maalauspohjan hionta, pohjamaalaus ja pintamaalaus ei-sähköäjohtavalla maalilla.

Maakuntienväliset 50 MHz yhteydet

Killu-lasikuitujagi välittää parhaillaan 50 MHz kantayhteyttä Savoa ja Pohjois-Karjalaa yhdistävien tuvitoistinten OH7RAC ja OH7RAD välillä, jotka ovat 110 km etäisyydellä toisistaan, radioyhteyksille haastavan metsäisen murtomaaston erottamina. Ala-VHF, kuten 50 MHz, on ylempiä VHF- ja UHF-bandeja maastokelpoisempana ja säänkestävänä bandina havaittu toimivaksi ja kantavaksi maakuntienvälisissä yhteyksissä. 70 MHz on rajan läheisyydessä olevissa kunnissa kielletty, mutta käytettävissä kantayhteydeksi muualla maassa.

Maakuntatoistinten väliset sekä puhe-, että pakettiradiokantayhteydet on toteutettu tämänkaltaisilla 6m bandin kevyillä lasikuitujageilla. Oikein mitoitettuina lasikuituelementit ovat osoittautuneet kestäviksi sellaisissakin jääkuormissa, jotka katkoivat viereisen kaupallisen 50 MHz jagin alumiinielementit. Noin 25 … 30 W lähetysteho 6 metrillä on havaittu riittäväksi pitämään maakuntienvälisen puheyhteyden toimivana kaikilla keleillä.

Vähemmän yhteyden laadulle vaativaisella pakettiradiolla 110 km maakuntayhteysväli toimii 6m bandilla jo n. 5 … 10 W lähetystehoista alkaen. Savo-Karjalan 6m maakuntaverkon pakettinodeina ovat OH7RAC-6 ja OH7RAD-6, joiden 4-el antennit on asetettu vaakapolarisaatioon ylikuulumisen vähentämiseksi ja kantaman kasvattamiseksi. Näiltä 6m nodeilta ovat gatewayt edelleen 2m ja 10m paikallisyhteyksille, sekä nettiin BPQ32 välityksellä.

Jagin mitat löytyvät tämän viestin liitekuvasta: Kriisi- ja turvaviestintä TUVI: Digimodet ja X-toistimet

T: - JuhaIMG_6114 3,5 kg painoinen Y4V killu-lasikuiturakenteinen 50 MHz 4-el jagi kiinnityslevyineen koottuna (c) OH7HJ.JPG

Jatkoa edellisestä viestistä. Tämä antenniyksilö varustettiin poikkeuksellisesti myös 4m bandin ympärisäteilevällä elementillä tavanomaisten 6m bandin jagielementtien lisäksi. Antenni siis toimii sekä suuntaavana 50 MHz jagina, että likimain ympärisäteilevänä 70 MHz dipolina. 4m elementin syöttö toteutettiin n. ‘sleeve element’-menetelmällä, eli induktiivisena rinnakkaiselementtinä tai loissäteilijänä, ilman galvaanista kontaktia 6m syöttöelementtiin.

Tällainen loissyöttö on sikäli helppo toteuttaa, ettei 4m bandin syöttöelementtiä kytketä mihinkään. Periaatteessa se vain laitetaan riittävän lähelle 6m syöttöelementtiä, jolloin se toimii induktiivisen kytkennän kautta 4m bandin syöttöelementtinä. Käytännössä tällaisen induktiivisen syötön asennus kuitenkin täytyy kokeilla kohdilleen SWR- tai antennimittarin kanssa.

Elementin keskikohdan ja kärkien etäisyydet 6m bandin syöttöelementistä ovat oleelliset. Tässä antennissa 4m loiselementin langan keskikohdan paras sijainti löytyi aivan 6m elementin suoran syötön rinnalta, kun taas 4m bandin elementin kärkien paikat löytyivät 6m elementistä muutaman sentin etäisyydeltä. 70 MHz elementin lasikuituputken sisäisen killulangan pituus säädettiin halutulle 4m keskibandille sisälankaa katkomalla.

2017-11-25 - LARS:in paikkaraportin ja tekstisanoman testailua radioteitse Thorhammer-digimodella ja androidikännykällä.

Lähetys 70 cm käsiradiolta 2 m kotitoistimen kautta Kolille OH7RAC, jolta edelleen 6 metrillä Tarmolle OH6ECF noin 140 km päähän Kolin toistimesta.

Liitekuvana otos välitetystä paikkatiedosta ja viesteistä Lars-turvaviestintäserverin omalta karttanäytöltä.

Linkit:

Yhteyskokeilut näkyvät netin kautta Larsin sivulta: lars.dy.fi/

Ohjeita: glimmering-swallow-2985.datapli … edirect=no

FB: facebook.com/groups/1519431 … 263158913/

T: - Juha

Monitoimitoistimet OH7RAC ja OH7RAD kuuntelevat molemmilla simplexpuhejaksoillaan myös APRS-purskeita, välittäen ne igatena nettiin. Jos mobileradionsa saa lähettämään APRS-paikannuksia, ne menevät kummankin tuvitoistimen molemmilta jaksoilta perille.

Automaattisen paikannusradiosysteemin APRS ylläpitäjinä ja pääkäyttäjinä ovat radioamatöörit. Se välittää myös mm. laivojen ja joidenkin palvelujen sijainteja, sekä lyhyitä tekstiviestejä ja -sanomia. Järjestelmän suunnittelussa on alunperin otettu huomioon soveltuvuus myös poikkeusolojen viestintään ja tilannekuvan luomiseen.

Pitkän kantaman puhetoistimia voi käyttää jatkamaan laikuttaisen APRS-verkon kuuluvuusaluetta sekä 2 m, että 6 m toistinjaksoilla. Etenkin Varkauden, Leppävirran ja Heinäveden seutu Keski-Savossa on ollut aikaisemmin 2m APRS-verkon kantaman ulkopuolella. Näille Savo-Karjalan tuvitoistimet kantavat melko hyvin.

Puhetoistinten APRS-kuuntelua voi näppärästi käyttää myös toistinten kantamien kokeiluun. Näin kantamat tallentuvat APRS.fi -palvelun kartalle, josta ne on helppo mitata ja dokumentoida. Kartalta näkee myös minkä aseman kuulemana paikkatieto on mennyt nettiin. Harvenevista paikannuksista voi päätellä katkottaisen kantaman alueet. Yksittäiset paikannukset kantaman rajoilla puolestaan antavat vihjeitä hyvistä kusoilusijainneista.

Tässä esimerkkejä kantamakoeajoista APRS kytkettynä n. 30 W 2m/6m mobilerigiin Savo-Karjalan tuvitoistinten jaksoilla, vuorotellen eri testeissä 144,525 ja 144,650 sekä 50,850 välillä. Toistinten edellyttämät aliäänet on tietenkin kytkettävä mobileradiossa päälle, ja APRS:n TXDelay-asetus on aliäänikäytössä syytä laittaa arvoon 600 mS tai pidemmäksi. APRS-mikkigeini säädetään mieluummin hiljaiseksi kuin voimakkaaksi, että toistimen aliäänisalpa aukeaa hyvin, ja ettei APRS-purske kuulu puhetoistimen käyttäjille häiritsevän voimakkaana. Vertailuna on samassa mobilessa yhtaikaa päällä tavallinen HAMDR-träkkeri n. 5 W nimellisteholla 2m APRS-verkon jaksolla 144,800. Antennit ovat kaikilla bandeilla ja radioilla varttiaallon magneettipiiskat.

Linkkejä

Wikisivu OH7RAC - fi.wikibooks.org/wiki/Radiotaajuuskirja/OH7RAC
OH7RAC / Koli - automatic.sral.fi/index.php?st=725
OH7RAD / Savo - automatic.sral.fi/?st=756

2m mobilepeitto LARS-kartalla: lars.dy.fi/
2m APRS-kuuntelukantamia: aprs.fi/info/graphs/?call=OH7RAC-1
2m igatet: oh7rad.dy.fi:85/aprs/allrf.html

T: - Juha -


Entä miten Kolin ja Savon tuvitoistinten yhteydessä olevat 2m APRS-paikannuksia nettiin välittävät portit eli igatet kuulevat hamssimobileita suoraan ‘tavalliselta’ APRS-jaksolta 144,800 MHz? Oheisissa esimerkkiotoksissa Kolin igate OH7RAC-1 kopittaa kolmen maakunnan alueella kiertävää 2 metrillä hyvin kuuluvaa mobileasemaa parhaimmillaan n. 95 km päästä ilman välittävien digipiittereiden apua.

Sekä Kolin, että Savon tuvitoistinasemilla on useita eri taajuuksia kuuntelevia APRS-igateja. Esimerkkiotoksen igate kuuntelee 2m APRS-jaksoa 2-elementtisellä Aerialin vertikaalilla ja Wouxun KG-UV950PL71-radiolla. Tämän igaten äänikorttisoftana on Soundmodem ja igatena UIView, joka välittää paikannukset nettiin amerikkalaisen serverin kautta.

APRS.fi-palvelin rekisteröi useista mobilen yhtaikaa kuulleista igateista kuulijaksi vain sen, jonka raportti saapuu netin kautta nopeimmin serverille. Savo-Karjalan tuvitoistimet ovat toimineet normaalisti läpi tykkylumikelien.

APRS-kantamia Savo-Karjalan tuvitoistimilla - osa 1. Ring core calculator

T: - Juha -Esimerkkejä Savon tuvitoistimen OH7RAD 2m APRS-igaten suoraan kuulemista ja välittämistä saman 2m mobileaseman paikannuksista jaksolta 144,800 MHz.

Savon 2m igaten vastaanotin on toteutettu tavanomaisesta hieman poikkeavalla tavalla, kahden vastaanottimen ja yhteisen antennin hybridinä. Tuviaseman OH7RAD puhetoistinradion Wouxun KG-UV950PL71 välitaajuutta kuuntelee pikkuinen RTL-tikkuradio, puhetoistinradion kanssa samalla Aerialin AV1912-nelikkodipolilla. Kuullut APRS-purskeet vastaanotinyhdistelmä välittää HDSDR-, Soundmodem-, UIView- ja BPQ32-softien välityksellä nettiin.

Tätä 2m mobilea Savon igate kopitti n. 62 km päästä. Edellisen viestin Kolin igaten paikannuksiin verrattaessa nähdään, että kummankin 110 km päässä toisistaan olevan Savo-Karjalan tuviverkon igaten kuuntelukantamat limittyvät hieman päällekkäin.

APRS-kantamia Savo-Karjalan tuvitoistimilla:
Osa 1 - Ring core calculator
Osa 2 - viewtopic.php?f=15&t=225&p=2455#p2454
Osa 3 - viewtopic.php?f=15&t=225&start=80#p2455

T: - JuhaSekä Kolilla OH7RAC, että Savossa OH7RAD on useita eri APRS-portteja, joiden taajuuksia ja konfigurointia voi hallita etäkäytöllä. Tässä esimerkkeinä edellisten viestien mobilen ajoreitin kopittaneiden igatejen hallintapaneelit.Monikäyttöinen puhetoistin OH7RAD-10 on uusin kokeilu ossana Savo-Karjalan langatonta turvaviestintäverkkoa. Se toimii radioamatöörien 10m bandilla taajuudella 29,005 MHz modella FM, aliäänenä 85,4 Hz, ja välittää yhteyden Kolin 2m puhetoistimelle OH7RAC tuviverkon 6m kantataajuuden kautta.

‘RAD-10’:n lähetelajina on puheyhteyksiin tavallinen simplex-FM. Se on asetettavissa etäkäytöllä 10m-2m bandigatewayn ohella myös muille toimintatavoille, kuten papukaijatoistimeksi, APRS-igateksi, tai G8BPQ-digimodeverkon pakettinodeksi. Vertikaaliantennina kympille on puolen aallon J-piiska.

Tämä 10 m puhegateway-yhteys on yksi turvatoistimella testattavista vaihtoehtoisista kokeellisista monikäyttöyhteyksistä, eikä se ole jatkuvasti päällä puhetoistimena.

Savon 10m toistinradiona on TYT TH-9800

Savo-Karjalan tuviverkon toistinten radiot on asetettu etähallittavaksi niin, että kaikkia niitä asetuksia ja toimintatapoja voi vaihdella, joihin radion oma setupohjelma kykenee. Neljän bandin TYT TH-9800 -toistinradioita on saatavissa kahta versiota, valinnaisesti joko 4m tai 6m bandeilla.

Mobiletoistinradioita käytetään nykyisin tilapäisinä yksityisinä koti- ja mobileripiittereinä releoimaan omaa yhteyttä esim. hamssin pienestä 70 cm käsiradiosta toistinradion koti- tai autoantennin kautta pidemmälle kantamalle 2m, 4m, 6m tai 10m bandille. Määräykset sallivat hamsseille omien X-banditoistinten käytön jatkuvan valvonnan alla oman kotiasemaluvan puitteissa. Miehittämättömät automaattiasemat puolestaan tarvitsevat erillisen taajuusluvan.

Tällaiset cross-band-toistimet ovat ketjutettavissa netistä riippumattomiksi langattomiksi verkoiksi. Näitä on Savo-Karjalan tuviverkossa säännöllisesti kokeiltu aina neljän toistimen ketjuihin saakka, eikä tämäkään näytä vielä olevan toistinketjun yläraja.

Vihjeitä toistinrakentajille

  • Jos toistinkäytössä tarpeellinen ‘Tytsyn’ eli TYT TH-9800:n vastaanottimen aliäänisalvan asetus (Rx CTC) ei toimi, aseta se radion muistiin käsin. Asetusohjelma ei pysty asettamaan vastaanotinsalpaa päälle. Sen jälkeen kun salpa on asetettu manuaalisesti näppäilemällä, se toimii, ja radion asetukset voi kopioda asetusohjelmalla tietsikan ja USB-johdon kautta. Manuaalinen muistiin talletus toimii etupaneelin keskimmäisen set-nappulan pitkällä painaisulla.

  • Kokeile kukin taajuuspari ennen käyttöä kunkin antennin kanssa. Osa X-banditoistinten taajuuspareista pyrkii ylikuulumaan eli kiertämään vastaanottimeen, jolloin toistin pyrkii oskilloimaan lähetintään päälle ja pois heikoilla sinkuilla. Herkimpiä kiertämään ja ylikuulumaan keskenään toistinradioissa ovat taajuuksiltaan lähinnä toisiaan olevat bandiparit, kuten 2m-6m ja 2m-4m. 70 cm on taajuudeltaan etäämpänä näistä, ja siksi yleensä vähemmän arka kiertämään. Tämä koskee kaikkia toistinradiomerkkejä ja -malleja.

  • Radion setuppi- ja muistinhallintaohjelma löytyy mukana tulevasta softavalikoimasta pakattuna nimellä TH9800英English2.08.rar ja USB-ohjelmointikaapelin ajurit ovat ohjelmapaketin Mobile radio software.zip pohjimmaisissa kansioissa Mobile radio software\TH-9800 software\TH-9800 software\TH-9800\USB Driver\USB Driver\win7

  • 4m mallin saa setupista vaihdettua näennäisesti 6m malliksi, ja päinvastoin. Radio ei kuitenkaan näin vaihdettuna worki kunnolla, koska sen lähettimen ja vastaanottimen piirit on viritetty vain jommallekummalle bandille. Parempi siis pysyä alkuperäisessä bandissa.

OH7RAD-10:n asematiedot toistinasemalistassa: automatic.sral.fi/index.php?p=st-main&st=759

Aseman sijainti: aprs.fi/OH7RAD-10

Toistinradiomallin wikisivu: wiki.robotz.com/index.php/TYT_TH-9800

TH-9800: koneita.com/erikoistuotteet/ … ainham.htm

T: - Juha

Tämä versio antennijakajasta eli diplekseristä on tehty ruuviliitinmallisilla rollerikeloilla. Näillä kelat saadaan portaattomasti säädettäviksi parhaan antennisovituksen asettamista varten. Sekä pieni 2m bandin ylipäästöpiirin kela, että molemmat ala-VHF-bandien ja 10 m bandin alipäästöpiirin isot kelat on toteutettu tällaisina aseteltavina rollereina.

Liitekuvassa ylhäällä keskellä on yhteinen liitin radiolle, josta haarautuvat ylipäästö vasemmalle 2m liittimelle, ja alipäästö oikealle 10 m bandin rinnakkaisliittimille. on 2m ylipäästössä ovat 30 pF keraamiset trimmerikonkat tuplina, että niiden säätövara riittää varsin laajakaistaiseen sovitukseen. Ylipäästö laskee lävitseen noin 135 … 170 MHz taajuudet.

Alipäästössä ovat vastaavasti molemmat isot rollerikelat sarjassa, ja näiden välistä maihin kaksi 50 pF trimmerikonkkaa. Tämän alipäästön säätö- ja sovitusvara yltää noin välille 27 … 71 MHz. Jakaja sovittui varsin täsmällisesti kuvan mittaustilanteen keinokuormiin.

Tyhjä liitin on varattu mahdollista kolmatta bandia varten, joka voi olla esim. 70 cm. Kolmen antennin jakajaa kutsutaan triplekseriksi.

T: - JuhaNäin on toteutettu APRS-igaten monitaajuuskuuntelu Keski-Savon 2m-6m X-bandipuhetoistinradion välitaajuudesta. Yhden ja saman toistinradion kautta on nyt kuuntelulla kolme toisistaan riippumatta valittavaa 2m jaksoa, kaikki yhteisestä isosta ja tehokkaasta 4-el Aerialin vertikaaliantennista, tarvitsematta APRS-igatelle erillisiä antenneja.

Monitaajuuskuuntelu on järjestetty niin, että APRS-igate kuuntelee yhden RTL-vastaanottimen ja SDR V3 -softaradion kautta samanaikaisesti sekä APRS-jaksoa 144800, että toistimen puhejaksoa 144650. Radiosoftan SDR V3 voi laittaa kuuntelemaan samanaikaisesti useampiakin taajuuksia, kuin näitä kahta. Lisäksi toistinradio kuuntelee entiseen tapaan tavanomaisesti omia 2m ja 6m puhejaksojaan aliäänen takana.

Koska APRS-igate kuunteleekin nyt puhetoistimen ‘kylkiäisenä’ olevan RTL-radiotikun kautta toistimen välitaajuudesta, niin se havaitsee aprs-taajuuden 144800 lisäksi myös puhejaksolta 144650 aprs-paketit, tarvitsematta edes avata toistinta aliäänellä. Keski-Savon tuvitoistin osaa siis kopittaa APRS:t nettiin puhejaksoltaan, ja olla samalla itse turhaan käynnistämättä lähetintään ja toistamatta pursketta silloin, kun aprs-asema lähettää sen toistimen 2m puhejaksolla ilman aliääntä.

SDR V3-softa on asetettu antamaan toinen taajuus ulos vasemmalla stereoäänikanavalla ja toinen oikealla virtuaaliäänikaapelisoftan kautta UZ7HO Soundmodemille, joka jakaa avaamansa APRS-paketit emuloiden AGWPE:tä. Soundmodemilta tulevat APRS-paketit kopittaa APRS-igate OH7RAD-3, joka tällä Keski-Savon toistimella on BPQ32-digimodeserverin osana. Varalla on samaa Soundmodemia seuraava UI-View-igate OH7RAD-1. Näin APRS:t menevät varatietä nettiin, vaikka jompikumpi igate, tai sitä kuunteleva serveri, tai serverin nettiyhteys takkuilisi.

Linkkejä:

SDR Version 3 Console - sdr-radio.com/Software/Downloads

VB-CABLE Virtual Audio Device - vb-audio.com/Cable/

Soundmodem - The software Packet-Radio TNC - uz7.ho.ua/packetradio.htm

BPQ32 installation - cantab.net/users/john.wisema … lation.htm

Monitaajuusigaten tilastoa - aprs.fi/info/graphs/?call=OH7RAD-3

T: - JuhaKolin toistin OH7RAC on nyt Echolinkissä, josta se välittää puheyhteyden 2m ja 6m simplextaajuuksilleen, ja edelleen 6m kantataajuutensa kautta radioteitse Keski-Savon toistimelle OH7RAD.

Varkauden tai Kuopion kautta kesäleirille 2018 tulijat voivat aloittaa 2m mobilekusoilun Keski-Savosta OH6RAD:n 2m taajuudella 144,650, jolta puhetoistinketju välittää yhteyden leirille Nurmekseen radioteitse Kolin OH7RAC jaksolla 144,525, ja Itä-Suomea kauemmas Echolinkin kautta. Kumpikin Savo-Karjalan toistin toimii tavallisella simpleksillä. 2m yhteyden avaukseen tarvitaan aliääni 85,4 Hz.

Kolin ja Keski-Savon monitoimitoistimilla ovat myös APRS-igatet sekä 2m ja 6m maakuntakantaman pakettiradionodet, jotka on liitetty BPQ32-portin välityksellä maailmanlaajuiseen hamssien digimodeverkkoon.

Workkimaan pääsee mistä päin maailmaa hyvänsä esimerkiksi puhelimellaan, johon on saatavissa Echolink. Kolin toistinta on käynyt uuden liittymän kautta kokeilemassa kotimaisten lisäksi ulkomaisia hamsseja mm. W-maasta. Kiitos Echolinkin asennustyöstä Veijolle OH3NFC, ja testauksesta Arille OH7FES!

Linkkejä:

Echolink-app androidipuhelimeen: play.google.com/store/apps/deta … roid&hl=en
Echolink validation - ohje: echolink.org/validation/

Koli OH7RAC: automatic.sral.fi/index.php?st=725
Savo OH7RAD: automatic.sral.fi/index.php?st=756

OH7RAC:n wikisivu: fi.wikibooks.org/wiki/Radiotaajuuskirja/OH7RAC
Echolink-tietoa: arpotechno.fi/work/echolink/

T: - Juha

Androidikännykän ohella Echolinkin kauttta workkiminen onnistuu tietsikalta. Tältä näyttää Echon tietsikkaruutu. Kolin 2m-6m krossaritoistimelle OH7RAC pääsee Echon kautta näin.

Aluksi selataan välilehdeltä Explorer View ensin Europe -> Finland -> OH7RAC-R, ja kytkeydytään toistimelle sitä tuplaklikkaamalla.

PTT on Echolinkin ikkunassa ylhäällä vasemmalla oleva salamankuva. Toistin lähettää bandille, kun klikkaat salamaikonia kerran, ja lopettaa kun klikkaat sitä toisen kerran. Puhuessasi mikin äänentaso näkyy palkissa vasemmalla alla kertoen äänen lähetyksen toimivan.

Jos ääntä ei lähde tai tule, selaa Echolinkistä äänilaitteiden valinta valikosta System setup -> Audio, ja aseta siihen oikeat tietsikkasi mikki ja kaiutin.

Softat osaavat toki myös temppuilla. Kaikissa tietsikoissa Echosofta ei suostu toimimaan, vaan tekee taimautteja, hävittää äänensä, tai muuta. No, amatöörien tekemiä nämä vain ovat! :wink:

T: - Juha

Täältä softa: echolink.org/download.htmEcholinkin nettiyhteys tahtoo takerrella palomuureihin, reitittimien porttiestoihin, operaattorin asettamiin suojauksiin ym. jolloin se tekee timeoutteja yritettäessä yhteyttä listalla oleville toistimille ja radioporteille.

Yksi tapa kiertää nämä tietoturvamme vartijoiden kusoilulle asettamat kompastuskivet on käyttää Echolink-proxyja välittämään yhteys netin tukosten läpi. Se tapahtuu näin:

Settings > System Setup > Proxy > Choose Public Proxy

Valitse listasta jokin. Jos lista on tyhjä, klikkaa nappia ‘Refresh List’, sitten valitse siitä yksi lukuisista proxyistä, ja klikkaa OK. Echoyhteyksien pitäisi nyt alkaa syntyä.

Kännykkäsovelluksen asetuksista löytyvät vastaavasti valinnat mm. Direct, Relay, Proxy ja Auto. Kokeilemalla näitä vuorollaan selviää, millä niistä Echolinkki ottaa parhaiten yhteyden kussakin verkkosijainnissa.

T: - Juha
Echolinkin yhteysongelmaan - Settings - System Setup - Proxy - Choose Public Proxy.JPG

Savo-Karjalan 2m-6m toistinverkkoon OH7RAC-OH7RAD pääsee Echolinkin ohella vaihtoehtoisesti Zello-puheradioverkon kautta. Arin OH7FES kotiasemalleen Lieksaan rakentama Zelloradioportti yhdistää Kolin toistimelle OH7RAC.

Tämä gateway käyttää radioporttia hoitavan tietsikan ääniin kytkettyä tavallista pientä 2m käsiradiota etäyhteyden muodostamiseen Kolille, joka välittää yhteyden samanaikaisesti edelleen OH7RAD:lle Savoon 6m kantataajuutensa kautta. Tässä radioportissa Zello käyttää käsiradiota sen oman VOX:in kautta. Näin radion liittäminen tietsikalle on yksinkertaista, PTT-ohjauksen jäädessä pois.

Zellolla voi toteuttaa radioportteja omilla radioilla eri yhteyksille. Etäyhteyttä voi workkia joko androidipuhelimen Zello-appilla, tai tietsikan Zellosoftalla. Zellossa on kymmeniä suomalaisia lupavapaita puheryhmiä, joita voi kuunnella heti. Zello sallii useiden eri kanavien kuuntelun samanaikaisesti.

Zello on kaikille käyttäjille avoin radioiden etäkäyttösofta, mutta radioamatööritoistinten workkiminen on rajoitettu zellokanavan ylläpitäjän hyväksynnän kautta vain hamsseille. Kun laitat Arin zellogatewaylle liittymispyynnön, aseta hamssikoolisi näkymään käyttäjätunnuksesi tiedoissa, niin tämän hamssibandin radioportin hoitaja tietää hyväksyä sinut. Echolinkin käyttäjätunnusten saanti on puolestaan rajoitettu ainoastaan radioamatööreille.

Linkit:

Arin Zellokanavan OH7RAC-radioportin infosivu: zello.com/oh7fes

Täältä löytyvät Arin OH7FES tekemät Zello-gatewayn ja Echolinkin OH7RAC-R käyttöopastukset molempien radioverkko-ohjelmien lataus- ja asennuslinkkeineen sekä -ohjeineen. Seuraa sivulta näitä linkkejä: OH7FES homepage > OH7FES Zello Gateway: qrz.com/db/oh7fes

Suora linkki ohjesivulle: oh7fes.ddns.net/ari/zello.htm

T: - Juha


Huomenta
muuttuneet linkit

oh7fes.ddns.net:93/ari/

zello.com/oh7fes

tv Ari OH7FES